Day trading, czyli jak umiejętnie inwestować na rynku Forex

0

Day trading na rynku walutowym lub inaczej rynku Forex, oferuje szerokie możliwości inwestycyjne w porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w waluty, polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji walutowej w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów walut w trakcie dnia. Day trading jest też najczęstszym sposobem inwestycji na rynku Forex, dlatego warto przyjrzeć się korzyściom i ryzykom wynikającym z takiej strategii inwestycyjnej.

Day trading: Forex versus Giełda

Kluczową przewagą day tradingu na rynku Forex wobec tradycyjnych rynków giełdowych jest to, że inwestorzy zamiast czekać często przez wiele miesięcy lub lat na wzrost wartości akcji, które posiadają w swoim portfelu, mogą czerpać zyski z codziennych wzrostów lub spadków wartości waluty. W przeciwieństwie do rynku akcji, nie istnieją też żadne ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży waluty. Oznacza to, że inwestor na rynku Forex może zarabiać zarówno w trakcie hossy jak i bessy. Są inwestorzy, którzy starają się osiągnąć zyski dzięki niewielkiej aprecjacji lub deprecjacji na wartości waluty. Rynek Forex zapewnia im doskonałą płynność, gdyż jest on największym rynkiem finansowym na świecie. Płynność na rynku akcyjnym jest niestabilna, a dodatkowo ograniczona przez z góry ustalone godziny handlu. Na rynku Forex nie ma takiego problemu, gdyż w przypadku głównych par walutowych handel trwa 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku włącznie.

Ryzyka związane z day tradingiem na rynku Forex

Rynek Forex zachowuje się inaczej niż inne rynki finansowe. Jego szybkość, zmienność i ogromny rozmiar są niepodobne do niczego innego w świecie finansów. W przeciwieństwie do rynków giełdowych nie jest on w żaden sposób kontrolowany – nie rządzi nim żadne pojedyncze wydarzenie, osoba lub reguła.

Czytaj również:  Czym są kontrakty różnic kursowych CFD?

Dlatego też rynki walutowe są bardzo spekulacyjne i niestabilne z natury. Każda waluta może stać się bardzo kosztowna lub tania w stosunku do jednej lub wszystkich innych walut w przeciągu kilku dni, godzin a czasami nawet kilku minut. Ten nieprzewidywalny charakter kursów walut, jednak przyciąga wielu inwestorów do inwestycji na rynku walutowym.

Każdy świadomy inwestor przed rozpoczęciem inwestycji day trading na rynku Forex powinien zapoznać się z ryzykiem kursowym charakterystycznym dla tego rynku. W trakcie inwestycji day trading ryzykowne mogą być m.in.:

  • Przypadkowe korekty kursów walutowych
  • Gwałtowne wahania kursów walutowych
  • Zmienne rynki, oferujące możliwość szybkich zysków/strat
  • Rozbieżności pomiędzy kwotowaniami ze strony banków

Są to obszary, na które każdy day trader powinien zwracać uwagę zarówno przed jak i w trakcie handlu. Należy również przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować potencjalną stratę, która może powstać w wyniku wystąpienia ryzyka kursowego.

Umiejętne wykorzystanie dźwigni finansowej