Day trading, czyli jak umiejętnie inwestować na rynku Forex

Apetyt na ryzyko rośnie po przebiciu poziomu 20 tys. punktów przez indeks Dow Jones

Day trading na rynku walutowym lub inaczej rynku Forex, oferuje szerokie możliwości inwestycyjne w porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w waluty, polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji walutowej w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów walut w trakcie dnia. Day trading jest też najczęstszym sposobem inwestycji na rynku Forex, dlatego warto przyjrzeć się korzyściom i ryzykom wynikającym z takiej strategii inwestycyjnej.

Day trading: Forex versus Giełda

Kluczową przewagą day tradingu na rynku Forex wobec tradycyjnych rynków giełdowych jest to, że inwestorzy zamiast czekać często przez wiele miesięcy lub lat na wzrost wartości akcji, które posiadają w swoim portfelu, mogą czerpać zyski z codziennych wzrostów lub spadków wartości waluty. W przeciwieństwie do rynku akcji, nie istnieją też żadne ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży waluty. Oznacza to, że inwestor na rynku Forex może zarabiać zarówno w trakcie hossy jak i bessy. Są inwestorzy, którzy starają się osiągnąć zyski dzięki niewielkiej aprecjacji lub deprecjacji na wartości waluty. Rynek Forex zapewnia im doskonałą płynność, gdyż jest on największym rynkiem finansowym na świecie. Płynność na rynku akcyjnym jest niestabilna, a dodatkowo ograniczona przez z góry ustalone godziny handlu. Na rynku Forex nie ma takiego problemu, gdyż w przypadku głównych par walutowych handel trwa 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku włącznie.

Ryzyka związane z day tradingiem na rynku Forex

Rynek Forex zachowuje się inaczej niż inne rynki finansowe. Jego szybkość, zmienność i ogromny rozmiar są niepodobne do niczego innego w świecie finansów. W przeciwieństwie do rynków giełdowych nie jest on w żaden sposób kontrolowany – nie rządzi nim żadne pojedyncze wydarzenie, osoba lub reguła.

Dlatego też rynki walutowe są bardzo spekulacyjne i niestabilne z natury. Każda waluta może stać się bardzo kosztowna lub tania w stosunku do jednej lub wszystkich innych walut w przeciągu kilku dni, godzin a czasami nawet kilku minut. Ten nieprzewidywalny charakter kursów walut, jednak przyciąga wielu inwestorów do inwestycji na rynku walutowym.

Każdy świadomy inwestor przed rozpoczęciem inwestycji day trading na rynku Forex powinien zapoznać się z ryzykiem kursowym charakterystycznym dla tego rynku. W trakcie inwestycji day trading ryzykowne mogą być m.in.:

  • Przypadkowe korekty kursów walutowych
  • Gwałtowne wahania kursów walutowych
  • Zmienne rynki, oferujące możliwość szybkich zysków/strat
  • Rozbieżności pomiędzy kwotowaniami ze strony banków

Są to obszary, na które każdy day trader powinien zwracać uwagę zarówno przed jak i w trakcie handlu. Należy również przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować potencjalną stratę, która może powstać w wyniku wystąpienia ryzyka kursowego.

Umiejętne wykorzystanie dźwigni finansowej

Użycie dźwigni finansowej w trakcie day tradingu na rynku Forex oznacza, że każdy ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na zainwestowane pod pozycją walutową pieniądze. To może działać zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie dla inwestora. Z jednej strony, możemy szybko wygenerować stopę zwrotu rzędu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset procent w stosunku do zainwestowanych pieniędzy. Z drugiej strony, istnieje ryzyko utraty większej części zainwestowanych pieniędzy i potrzeby dopłaty dodatkowych środków, aby utrzymać otwartą, stratną pozycję walutową. Natomiast jeśli nie dopłacimy środków w odpowiednio szybkim czasie, istnieje ryzyko, że pozycja zamknie się ze stratą równą całości zainwestowanych pieniędzy. Umiejętne stosowanie strategii Stop Loss lub Limit Order może znacznie obniżyć tego typu ryzyko. Kolejna bardzo ważna zasada to inwestowanie jedynie pieniędzy, na których stratę możemy sobie pozwolić.

Redukcja ryzyka podczas day tradingu

Jednym z możliwych sposobów na zminimalizowanie ryzyka podczas day tradingu jest stosowanie twardej dyscypliny inwestycyjnej. Przed otworzeniem pozycji inwestor powinien wiedzieć, dlaczego chce ją otworzyć na tym właśnie poziomie oraz ustalić odpowiedni poziom Stop Loss i Take Profit. Dyscyplina polega również na akceptacji wcześniej założonych Stop Lossów i nieuleganiu pokusie dokładania pieniędzy do tracącej pozycji, która osiągnęła już swój pierwotny poziom Stop Loss.

Dobrą decyzją będzie również nauka handlu przy użyciu analizy fundamentalnej. Zrozumienie fundamentalnych zasad inwestycji wymaga również zrozumienia metod analizy technicznej. Kiedy fundamentalne i techniczne sygnały wskazują na ten sam kierunek, mamy zwiększoną szansę na odniesienie sukcesu, szczególnie dodając do tego umiejętne zasady zarządzania pieniędzmi. Podstawową zasadą inwestycyjną jest postępowanie zgodnie z tzw. „regułą kciuka”: tj. otwieranie długich lub neutralnych pozycji w trakcie hossy oraz krótkich i neutralnych pozycji w trakcie bessy. W samej analizie technicznej powinno używać się prostych poziomów wsparć i oporu, poziomów Fibonacciego, średnich ruchomych oraz wskaźników wykupienia/wyprzedania rynku.

Andrzej Kiedrowicz
Chief Operating Officer
KOI Capital