Deklaracja podatkowa CIT-8. Kto powinien ją wypełnić i co warto o niej wiedzieć?

rozlicecznia cit

Zeznanie podatkowe dotyczy wszystkich osób uzyskujących przychody. Z myślą o osobach prawnych powstał formularz CIT-8. Kto powinien rozliczać się na podstawie tego formularza? Kiedy upływa termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8?

Deklaracja CIT-8 za ubiegły rok podatkowy. Kto powinien ją wypełnić?

CIT 8Druk CIT 8 za ubiegły rok podatkowy wypełniają między innymi organizacje pozarządowe, jak również spółki z o.o., spółki komandytowe i akcyjno-komandytowe. Zeznanie podatkowe na formularzu CIT 8 dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obejmuje przychody i koszty w rozumieniu przepisów podatkowych. Na podstawie artykułu 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zachodzi konieczność zadeklarowania przychodów podatkowych, wchodzących w zakres katalogu otwartego. Przepisy mówią, że przychodami z działalności gospodarczej są również należne kwoty, niekoniecznie faktycznie otrzymane (zasada memoriałowa). Przychód należny powstaje w momencie wykonania usługi czy wydania towaru, zbycia prawa majątkowego, lecz nie później niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Momentem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Ma to zastosowanie na przykład w przypadku biur rachunkowych czy prawnych, świadczących zakres usług w danym okresie rozliczeniowym.

Jak wypełnić zeznanie CIT-8? Formularz elektroniczny to najwygodniejszy sposób

CIT-8 należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Wypełnia się go wyłącznie drogą elektroniczną. Najwygodniejszy jest do tego celu interaktywny formularz. Warto uprzednio zapoznać się z informacjami dotyczącymi jego wypełniania, który można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wypełnianie formularza CIT 8 w 2021 najlepiej zacząć od wpisania roku podatkowego. Zeznanie składa się zawsze za rok ubiegły, zatem należy wpisać datę 2020. Jeżeli chodzi o datę dzienną, w większości przypadków pokrywa się ona z pierwszym i ostatnim dniem ubiegłego roku kalendarzowego. Podawane są one także w zeznaniu finansowym. Następnym polem do uzupełnienia jest numer NIP organizacji. W części A wskazuje się miejsce i cel złożenia zeznania. Adres urzędu skarbowego powinien być zgodny z rejonem, do którego należy ostatnia siedziba organizacji. System przypisze adres do danego urzędu skarbowego, co stanowi spore ułatwienie dla podatnika. W interaktywnym formularzu należy zaznaczyć również, czy celem złożenia formularza jest złożenie zeznania podatkowego, czy też korekta już raz złożonej deklaracji podatkowej. Zaznacza się tego, wpisując w wybrane pole znak krzyżyka. W części C formularza CIT-8 online należy wskazać informacje na temat liczby załączników. Mogą to być: załącznik CIT-8/0 lub CIT-D. Załącznik CIT-8/0 wypełnia się w momencie, gdy organizacja uzyskuje dochody, które są zwolnione z podatku. Z kolei załącznik CIT-D znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy organizacja otrzymała w ubiegłym roku podatkowym jakiekolwiek darowizny. W części L podatnik musi wskazać odpowiedni dla niego rok podatkowy. Czy pokrywa się on z rokiem kalendarzowym? Odpowiedź „tak” lub „nie” w punkcie 300. Będzie dla urzędu skarbowego wystarczająca.

Kiedy upływa termin składania zeznania rocznego na formularzu CIT-8?

Termin składania formularza CIT-8 do urzędu skarbowego upływa do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego występującego po roku, którego dotyczy zeznanie. W przypadku większości podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to zatem 31 marca 2021.