Dell Technologies przedstawił rekordowe wyniki finansowe za I kw. roku obrotowego 2022

Wall Street

Przychody za pierwszy kwartał wyniosły 24,5 mld USD (wzrost o 12%). Zapewnił je rozwój jednostek biznesowych Infrastructure Solutions, Client Solutions oraz VMware.

 • Dochód operacyjny w pierwszym kwartale wyniósł 1,4 miliarda USD, co oznacza wzrost aż o 96%. Dochód operacyjny w pierwszym kwartale bez zastosowania GAAP był równie dobry i sięgnął 2,7 miliarda USD (wzrost o 26%).
 • Zysk rozwodniony na akcję wzrósł o 495% do 1,13 USD. Zysk rozwodniony na akcję bez zastosowania GAAP zwiększył się o 59% do wartości 2,13 USD.

Firma Dell Technologies (NYSE: DELL) przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022. W tym czasie przychody wzrosły o 12%, osiągając wartość 24,5 mld USD. Firma wygenerowała dochód operacyjny w wysokości 1,4 mld USD, co stanowi wzrost o 96% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim oraz dochód operacyjny bez zastosowania GAAP w wysokości 2,7 mld USD, co stanowi wzrost o 26%. Dochód netto wyniósł 938 mln USD, dochód netto bez zastosowania GAAP 1,8 mld USD, a skorygowana EBITDA 3,2 mld USD. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 2,2 mld USD. Zysk rozwodniony na akcję wyniósł 1,13 USD, czyli urósł o 495%, zaś rozwodniony zysk na akcję bez uwzględnienia GAAP – 2,13 USD, wzrastając o 59%.

Na całym świecie obserwujemy znaczne przyspieszenie transformacji cyfrowej, co odzwierciedlają nasze wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, klienci zwracają się do nas o wsparcie w ich cyfrowym rozwoju. Technologie będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w globalnej gospodarce i społeczeństwie. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie przed nami stoją i cieszymy się, że w oparciu o dane możemy kształtować przyszłość – mówi Jeff Clarke, dyrektor operacyjny i wiceprezes Dell Technologies.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022

Okres trzech miesięcy zakończony:

30 kwietnia 2021 r. 1 maja 2020 r. Zmiana  
Dane wyrażone w milionach za wyjątkiem kwot na akcję i wartości procentowych, wartości nieaudytowane.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zestawienie danych występuje w porównaniu rok do roku.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zestawienie danych występuje w porównaniu rok do roku.

Przychody netto ogółem $ 24.487 $ 21.897 12%  
Dochód z działalności operacyjnej $ 1.375 $ 702 96%  
Dochód netto $ 938 $ 182 415%  
Zysk na akcję – rozwodniony $ 1,13 $ 0,19 495%  
Przychody netto bez zastosowania GAAP $ 24.499 $ 21.945 12%  
Dochód operacyjny bez zastosowania GAAP $ 2.714 $ 2.161 26%  
Dochód netto bez zastosowania GAAP $ 1.819 $ 1.143 59%  
Skorygowana EBITDA $ 3.235 $ 2.607 24%  
Zysk na akcję – rozwodniony bez zastosowania GAAP $ 2,13 $ 1,34 59%  

 

Dell Technologies zakończył wskazany kwartał ze zobowiązaniami pozostałymi do spłaty w wysokości 42 mld USD oraz środkami pieniężnymi i inwestycjami w wysokości 15,9 mld USD. Od początku roku firma spłaciła 2,5 mld USD długu i skorygowała docelową kwotę spłaty długu na rok obrotowy 2022 do co najmniej 16 mld USD po zakończeniu zapowiadanego procesu wydzielenia VMware.

W pierwszym kwartale 12-miesięczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 14,4 mld USD za sprawą silnej pozycji i wyników we wszystkich trzech jednostkach biznesowych. W dalszym ciągu koncentrujemy się na wzmocnieniu struktury kapitałowej, modernizacji podstawowej działalności w zakresie infrastruktury i komputerów osobistych oraz kontynuacji rozwoju hybrydowej i prywatnej chmury, usług brzegowych, telekomunikacyjnych i oferty as-a-Service – mówi Tom Sweet, dyrektor finansowy Dell Technologies.

Na początku maja, podczas konferencji Dell Technologies World, firma ogłosiła nowe oferty usług APEX w modelu as-a-Service oraz zestaw rozwiązań i partnerstw przygotowanych z myślą o wydobyciu większej wartości z danych na obrzeżach, w tym rozwiązań z zakresu inteligentnej produkcji. APEX umożliwia klientom skalowanie infrastruktury IT w zależności od potrzeb związanych z uruchamianiem nowych aplikacji, rozpoczynaniem nowych projektów i zaspokajaniem zmieniającego się zapotrzebowania w organizacji. Wszystkimi tymi usługami zarządza firma Dell, a klienci mają do nich dostęp za pośrednictwem jednej konsoli.

Podsumowanie segmentów operacyjnych:

 • Dell Client Solutions Group uzyskała w pierwszym kwartale przychody na poziomie 13,3 mld USD, co oznacza wzrost o 20%. Dochód operacyjny wyniósł z kolei 1,1 mld USD, czyli wzrósł o 84% i stanowił 8,2% przychodów Client Solutions Group. Wyniki segmentu osiągnięto poprzez innowacje wprowadzane w całym ekosystemie, który zapewnia klientom możliwość efektywnej pracy i rozrywki z dowolnego miejsca. Przychody generowane przez klientów indywidualnych wyniosły 3,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 42%. Natomiast przychody z usług dla klientów komercyjnych wyniosły 9,8 mld dolarów, czyli zwiększyły się o 14%.

Podsumowanie segmentu CSG:

 • Wzrost zamówień online dla klientów biznesowych o 58%, w tym wzrost zamówień na laptopy XPS o 21% i Alienware o 76%.
 • Dwucyfrowy wzrost zamówień w liniach produktowych Latitude, Precision i komercyjnych laptopów Chromebook.
 • Zapowiedź nowej, bogatej oferty urządzeń komercyjnych, konsumenckich i przeznaczonych dla graczy, które pomogą tworzyć, pracować i bawić się w dowolnie wybranym miejscu.
 • Dell Infrastructure Solutions Group odnotowała w pierwszym kwartale przychody warte 7,9 miliarda USD. Pięcioprocentowy wzrost jest efektem przyspieszenia inwestycji klientów w IT i koncentracji na rozwiązaniach opartych o chmurę hybrydową. Przychody z serwerów i sieci wyniosły 4,1 mld USD, co oznacza wzrost o 9%, a przychody z pamięci masowej 3,8 mld USD. Przychody operacyjne w pierwszym kwartale wyniosły 788 mln USD, co stanowi wzrost o 8%, czyli około 10% przychodów Infrastructure Solutions Group.

Podsumowanie segmentu ISG:

 • Rozszerzenie rozwiązania Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery o opcje wielochmurowe, które pomagają klientom budować strategię odporności na zagrożenia związane z oprogramowaniem typu ransomware.
 • Wprowadzenie zaawansowanego oprogramowania Dell EMC PowerStore, które zwiększa wydajność pracy nawet o 25% dzięki najnowszej architekturze opartej na kontenerach. Obsługuje ono też nowy PowerStore 500, tańszy model odpowiedni dla szerokiej gamy firm i zastosowań, oferujący wydajność i funkcje klasy korporacyjnej.
 • Wprowadzenie kolejnej generacji serwerów Dell EMC PowerEdge, najbezpieczniejszych systemów w historii, które wykorzystują sztuczną inteligencję i spełniają potrzeby klientów w zakresie dostosowywania się do wymagań IT w centrach danych i na obrzeżach sieci.
 • Wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań Dell EMC Streaming Data Platform, które oferują wydajną analitykę w czasie rzeczywistym w punktach dostępowych oraz rozwiązania Dell Technologies Manufacturing Edge, które umożliwiają krytyczne zastosowania w procesie inteligentnej produkcji.
 • Przychody VMware w pierwszym kwartale wyniosły 3,0 mld USD, co oznacza wzrost o 9%. Dochód operacyjny za kwartał wyniósł 841 mln USD, czyli 28,1% przychodów VMware.