Grupa CCC podsumowuje I kwartał 2021/22 – 85% wzrost przychodów

Marcin Czyczerski
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC
  • Przychody Grupy CCC w I kwartale 2021 r. wyniosły 1428 mln zł.
  • Sprzedaż e-commerce od lutego do kwietnia 2021 r. odnotowała dynamiczny, 83% wzrost.
  • Udział przychodów online w sprzedaży Grupy w tym okresie wyniósł 63% (tyle samo co rok wcześniej).
  • W I kwartale 2021 r. eobuwie.pl, które pozostaje motorem napędowym sprzedaży internetowej w Grupie CCC, osiągnęło przychód w wysokości 769 mln, przy wysokiej marży EBITDA na poziomie 10,5%.
  • Na koniec kwietnia 2021 r. w ramach Grupy CCC działały 83 platformy online.
  • W minionym okresie Grupa CCC ogłosiła start nowego konceptu – HalfPrice, który spotkał się z szerokim, pozytywnym odbiorem klientów.

Grupa CCC zakończyła I kwartał roku obrotowego 2021/22 (luty-kwiecień) mocnym wzrostem przychodów rdr – aż o 85%. Wynik ten stanowi efekt odbudowy sprzedaży stacjonarnej oraz dynamicznego rozwoju e-commerce. Bardzo wysoką rentowność, przy silnie rosnących przychodach, utrzymuje eobuwie.pl. W minionym okresie Grupa CCC ogłosiła start nowego konceptu – HalfPrice, który spotkał się z szerokim, pozytywnym odbiorem klientów. Spółka kontynuowała również prace nad zapewnieniem długoterminowego poziomu finansowania oraz pozyskaniem nowego inwestora dla aktywów w Europie Zachodniej.

– W związku z wciąż trwającą pandemią, początek roku wiązał się z dużą niepewnością na wielu rynkach. Pomimo tego, dzięki wcześniej podjętym działaniom, Grupa CCC uzyskała w I kwartale bardzo wysoki wzrost przychodów – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Jeszcze mocniej rozwinęliśmy sprzedaż internetową – na koniec kwietnia br. funkcjonowały aż 83 platformy online. Dzięki temu, w trakcie wprowadzonego pod koniec marca kolejnego lockdownu, klienci mieli pełen kontakt z bogatą ofertą produktową Grupy.

W I kwartale Grupa odnotowała EBITDA na poziomie 35 mln zł. Pomimo obostrzeń w handlu stacjonarnym, wynik operacyjny został poprawiony o blisko 200 mln zł rdr. Czynnikiem wspierającym jego odbudowę była, obok dynamiki przychodów, wysoka dyscyplina kosztowa.

Dynamicznie rosnący e-commerce

Od lutego do kwietnia br. udział e-commerce w łącznej sprzedaży wyniósł 63%. Bardzo wysoką rentowność, przy silnie rosnących przychodach, utrzymuje eobuwie.pl. Spółka w I kwartale 2021 r. pozyskała także dwóch mniejszościowych akcjonariuszy: Cyfrowy Polsat orz A&R Investments (każdy nabędzie 10% pakiet akcji), którzy wesprą organizację w jej dalszym, intensywnym rozwoju.

– I kwartał 2021 w eobuwie.pl przyniósł wyniki o 79% wyższe niż w ub. roku. Sprzedaż generowana przez spółkę od lutego do kwietnia wyniosła 769 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 10,5% (+4,6 p.p. rdr), a udział Modivo w sprzedaży Grupy eobuwie.pl wzrósł na koniec I kwartału aż do 13% – podsumowuje Marcin Grzymkowski, Prezes Zarządu eobuwie.pl.

Spółka dynamicznie rozwija również sklep online z modą premium Modivo, który dostępny jest dziś na 13 rynkach.

Wzrosty sprzedaży notują także pozostałe sklepy internetowe Grupy CCC ccc.eu, DeeZee. W I kwartale 2021 r. odpowiadały one za 17% sprzedaży online, w porównaniu do 14% w tym samym okresie rok wcześniej. Grupa CCC intensywnie pracuje również nad uruchamianiem nowych platform e-commerce. Już wkrótce ccc.eu zadebiutuje w kolejnych krajach, m.in. w Chorwacji, Rosji, Bułgarii, Grecji oraz na Ukrainie. Planowana jest także dalsza ekspansja geograficzna marki DeeZee, która z sukcesem rozwija nie tylko sprzedaż obuwia, ale także odzieży, już na 6 rynkach.

Potrzeby klienta w centrum uwagi

W I kwartale Grupa CCC w dalszym ciągu inwestowała w rozwój modelu omnichannel – w tym w digitalizację oraz nowe technologie. Aplikację mobilną wzbogacono o kolejne funkcjonalności, m.in. w marcu udostępniono jej użytkownikom nową odsłonę Klubu CCC. Natomiast wkrótce pojawi się w niej m.in. skaner 2D esize.me. Wprowadzono również szereg kolejnych udoskonaleń w zakresie doświadczeń klienta.

– Utrzymująca się dynamika wzrostu kanału e-commerce pokazuje, że klientki i klienci są coraz bardziej otwarci na nowe funkcjonalności. Potrzeby konsumentów są w centrum naszej uwagi – jesteśmy otwarci na ich opinie i śledzimy aktualne trendy. Dzięki temu nieustannie dostarczamy im nowoczesne rozwiązania, które spotykają się z ich zainteresowaniem i budują lojalność wobec marki – mówi Marcin Czyczerski. – Z naszej aplikacji pod koniec kwietnia korzystało już blisko 5 mln klientów.

Ze względu na duże zainteresowanie usługą CCC Express, tj. dostawami zamówionych w kanałach online produktów w ciągu 90 minut, Grupa sukcesywnie udostępniała ją w kolejnych miastach – obecnie jest ich 36. Równocześnie Spółka inwestuje w nowoczesne sklepy stacjonarne – w około 200 salonach wprowadzono skanery stóp esize.me oraz tablety do zakupów internetowych. Grupa finalizuje także projekt wdrożenia kas samoobsługowych.

Koncentracja działalności w regionie CEE oraz zapewnienie długoterminowego finansowania

W I kwartale 2021 r. Grupa CCC, zgodnie z przyjętą strategią GO.22, koncentrowała działalność na regionie CEE. Jednocześnie, w związku z wcześniejszą zapowiedzią, kontynuowano prace w kierunku finalizacji restrukturyzacji obecności Grupy w krajach regionu DACH – w Austrii i Szwajcarii.

W 2020 roku Grupa ogłosiła przegląd opcji strategicznych dla szwajcarskiej spółki zależnej Karl Vögele AG i reklasyfikowała to aktywo do działalności zaniechanej, ze wskazaniem na intencję jego sprzedaży. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do zakończenia restrukturyzacji obecności Grupy CCC we wspomnianym kraju w formacie stacjonarnym.

Priorytetem Grupy CCC jest zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa wstępnie potwierdziła wybrane warunki nowego finansowania bankowego oraz nowe warunki emisji obligacji. Jest to kolejny etap prac nad refinansowaniem, w kierunku zgodnym
z założeniami biznesowymi strategii GO.22. Obecnie Grupa CCC jest na etapie uzgadniania zapisów umowy kredytu konsorcjalnego z instytucjami finansującymi.

Nowe otwarcie

Grupa CCC podtrzymuje założenie dynamicznej sprzedaży w roku 2021/22. Planuje je zrealizować m.in. dzięki dalszej cyfryzacji biznesu, umacnianiu modelu omnichannel, w tym kanału e-commerce. Spółka stawia także na efektywną strategię komunikacji marketingowej oraz rozwój oferty produktowej. W tym nowo otwarty koncept off-price, który coraz mocniej będzie kontrybuować do wzrostu przychodów.

– HalfPrice, wystartował w maju br. spotykając się z dużym zainteresowaniem klientów. Tylko w pierwszym miesiącu od otwarcia sklepy nowej marki odwiedziło ponad 400 tys. osób. Grupa CCC zakłada dalszą intensywną ekspansję HalfPrice – do końca roku planuje otworzyć blisko 60 salonów w całej Polsce – powiedział Adam Holewa, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Operacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego.

– W Grupie CCC traktujemy 2021 rok jako nowe otwarcie – dodaje Marcin Czyczerski. – Przez ostatnie półtora roku, uporaliśmy się z kluczowymi wyzwaniami, uporządkowaliśmy działalność i przygotowaliśmy nasz model do rentownego skalowania w obszarze e-commerce i off-price. Mocna strategia, spotykająca się ze świetnym odbiorem konsumentów oferta, bardzo dobra komunikacja z klientem, silny e-commerce oraz otwarty handel stacjonarny, sprzyjają dalszemu, intensywnemu rozwojowi Grupy CCC.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec kwietnia 2021 roku wynosiła 669,3 tys. m2. Grupa CCC jest obecna w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1003 sklepach stacjonarnych, a w 18 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 83 platformy online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, Modivo, DeeZee,
Gino Rossi.