Deloitte: CCC i LPP laureatami tegorocznej nagrody „Index of Success”

0

Firma CCC została laureatem tegorocznej nagrody „Index of Success”, przyznawanej dla najlepszych firm w regionie Europy Środkowej w 2015 roku. Do nagrody nominowane są firmy z rankingu „CE TOP 500”. Polska spółka została doceniona za dynamiczny wzrost i ekspansję zagraniczną. Nagroda specjalna „Best of the Decade” z okazji dziesięciolecia rankingu została przyznana firmie LPP, która w ciągu ostatniej dekady osiągała ponadprzeciętne wyniki finansowe. Nagrodę wręczaną przez firmę doradczą Deloitte oraz dziennik „Rzeczpospolita” laureaci odebrali podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej za 2015 rok polepszył się o 4 proc. w porównaniu do roku 2014.

Firma CCC jest liderem na rynku sprzedaży obuwia w Europie Środkowej. „Kapituła nagrody doceniła spółkę CCC za dynamiczny wzrost przychodów i udaną ekspansję zagraniczną. Pod koniec roku 2015 sieć liczyła 773 sklepy działające łącznie w 16 krajach. Przychody grupy CCC rosną bardzo dynamicznie. W 2013 roku wynosiły one 1,6 mld zł, a w 2015 roku było to już o siedemset milionów więcej” – wyjaśnia Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte.

Firma CCC zatrudnia w Polsce 6 tys. ludzi i kolejne 4 tys. osób w krajach, w których prowadzi działalność.

„Nagroda Index of Success to wyróżnienie dla całej Grupy CCC za ciężką pracę, wytrwałość, upór i konsekwencję w działaniu. Jest to również motywacja do dalszych działań na rzecz wzrostu wartości dla naszych akcjonariuszy. Wyróżnienie z jednej strony jest oznaką sukcesu, z drugiej zaś motorem napędzającym do działania i podejmowania nowych wyzwań” – mówi Piotr Nowjalis, Wiceprezes Zarządu CCC. „Nagroda ta pokazuje, że spółka CCC jest pozytywnie postrzegana nie tylko na rynku krajowym ale i zagranicznym, gdzie również cieszy się coraz większym powodzeniem. Index of Success to duma i podziękowanie za ciężką pracę, ale i oznaka, że CCC jest chętnie wybieraną marką, cieszącą się zaufaniem. To zaszczyt zostać wyróżnionym i poczuć się jednym z najlepszych. Obiecujemy, że zrobimy wszystko by Spółka CCC rozwijała się, osiągała coraz to lepsze wyniki i dostarczała nam wszystkim powodów do dumy” – dodaje.

Dodatkowo, z okazji dziesiątej edycji rankingu „CE TOP 500”, wybrano laureata specjalnej nagrody za osiągnięcia w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nagroda ta została przyznana firmie LPP, która w ciągu ostatniej dekady wypracowała średnioroczny wzrost przychodów na poziomie przekraczającym 20 proc., utrzymując jednocześnie wysoki zwrot na kapitale własnym oraz poziom marży EBITDA. Spółka intensywnie rozbudowywała sieć sprzedaży w Europie Środkowej i poza nią, osiągając ponad 840 tys. metrów kwadratowych łącznej powierzchni handlowej na koniec 2015 r. „Nagroda to dla nas wielkie wyróżnienie, ale także potwierdzenie pozycji LPP na rynku środkowoeuropejskim. Salony naszych marek odzieżowych działają obecnie w 11 spośród 18 krajów uwzględnianych w Raporcie CE Top 500 i stanowią około 80 procent wszystkich naszych sklepów. W Polsce oraz krajach położonych na wschodzie i południu od kilkunastu lat z powodzeniem konkurujemy z globalnymi graczami, a nasze marki cieszą się coraz większą sympatią i popularnością. Choć nasze ambicje sięgają znacznie dalej i w ostatnich latach rozpoczęliśmy ekspansję na rynek niemiecki oraz Bliski Wschód, Europa Środkowa nadal ma kluczowe znaczenie dla przychodów LPP” – mówi Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes Zarządu LPP.

Czytaj również:  Cyberprzestępcy atakują już 50 mln razy dziennie! Polska narażona na ataki z Chin

Tegoroczni laureaci nagrody zostali wyłonieni spośród 30 najlepszych firm regionu Europy Środkowej (25 przedsiębiorstw, 3 banki i 2 ubezpieczycieli). Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba spełnić kilka kryteriów:

  • obecność na liście pięciuset największych firm, pięćdziesięciu banków, pięćdziesięciu ubezpieczycieli – ranking „CE TOP 500” firmy doradczej Deloitte,
  • duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
  • siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
  • spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
  • firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
  • firma musi cieszyć się dobrą reputacją.

Pod uwagę brano także pozafinansowe kryteria, jak choćby prowadzoną przez daną spółkę aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:

Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej – w jakiej kondycji są najlepsi?

Dodatkowo dla najlepszych 30 firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową oraz koniunkturę biznesową. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją wskaźnika jego wartość zwiększyła się o 4 proc., rok wcześniej odnotowany został spadek w wysokości 2,8 proc. (wyniki z 2009 r. przyjęto za punkt wyjścia do obliczania zmian indeksu). „Wyższy od ubiegłorocznego poziom wskaźnika Index of Success wynika ze wzrostu przychodów większości największych spółek w regionie, w szczególności przychodów skorygowanych o zmiany cen surowców, a także z poprawy wskaźników zadłużenia głównie spółek z branży energetycznej i farmaceutycznej” – wyjaśnia Patryk Darowski, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Index 2010 r. (wyniki finansowe firm za 2009 r.) Index 2011 r. (wyniki finansowe firm za 2010 r.) Index 2012 r. (wyniki finansowe firm za 2011 r.) Index 2013 r. (wyniki finansowe firm za 2012 r.) Index 2014 r. (wyniki finansowe firm za 2013 r.)  

 

Index 2015 r. (wyniki finansowe firm za 2014 r.)

 

 

Index 2016 r. (wyniki finansowe firm za 2015 r.)

Wskaźnik indeksu 30 najlepszych firm Europy Środkowej (punkty) 1000 pkt. – baza 1155 pkt.

(15,5 proc. wzrost)

1239 pkt.

(7,3 proc. wzrost)

1172 pkt.

(5,5 proc. spadek)

1217 pkt.

(3,9 proc. wzrost)

1182 pkt (2,8 proc. spadek) 1230 pkt
(4 proc. wzrost)

 

Wartość indeksu obliczana jest według następujących zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychodów (wzrost aktywów w przypadku banków oraz składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli), kolejne 25 proc. to zmiana przychodów skorygowana o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych.