Dlaczego nabywcy nowych mieszkań rezygnują z zakupu – deweloperzy odpowiadają

mieszkania na wynajem

Jakie są przyczyny rezygnacji z zakupu mieszkań na rynku deweloperskim? Z jakich powodów nabywcy odchodzą od kupna zarezerwowanych lokali? Jak często się to zdarza? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Zdecydowanie, najczęstszym podwodem odstąpienia od zakupu mieszkania jest brak zdolności nabywczej klientów, która weryfikowana jest na etapie rezerwacji. Procent rezygnacji zależy od inwestycji. Najniższy w inwestycjach, w których dominują zakupy za gotówkę, a lokale nabywane są głównie w celach inwestycyjnych. Większy odsetek rezygnacji notowany jest w projektach, gdzie zakup odbywa się przy wsparciu kredytowym.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Powody, dla których klienci rezygnują z zakupu zarezerwowanego mieszkania bywają różne. Część osób jest zmuszona do zaniechania kupna lokalu z uwagi na trudności związane z pozyskaniem finansowania. Motywem takich decyzji bywają również względy osobiste, w tym zmiany potrzeb kupujących. Rezygnacje z kupna zarezerwowanego lokalu nie są jednak częstymi przypadkami.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Klienci na ogół nie rezygnują z podpisanej umowy rezerwacyjnej na mieszkanie. Zdarza się, ale niezwykle rzadko, że klient zmienia decyzję, bo uzależniał kupno nowego mieszkania od sprzedaży posiadanego, a transakcji sprzedaży nie udało mu się przeprowadzić. Kupujący rezygnują też z powodu zmiany planów życiowych lub inwestycyjnych. Sporadycznie zdarzają się również rezygnacje z przyczyn finansowych. Klienci korzystają z naszego bezpłatnego doradztwa kredytowego. Doradca wybiera najlepiej dopasowaną do możliwości kupującego ofertę kredytu i realizuje wszelkie formalności, dzięki czemu zapewnia nabywcy pozytywną decyzję banku.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

Główną przyczyną wycofania rezerwacji jest brak finansowania ze strony banku. Klienci poszukujący mieszkania zazwyczaj wstępnie sprawdzają swoją zdolność kredytową, natomiast dopiero po podpisaniu umowy z deweloperem jest ona weryfikowana przez bank i czasem okazuje się niższa niż wstępnie zakładana.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Rezygnacja z zakupu mieszkania to sytuacja, która zdarza się rzadko, a jeśli do niej dochodzi, przyczyną zazwyczaj jest odmowa przyznania kredytowania. Dla zapewnienia maksymalnego komfortu zakupu naszym klientom, posiłkującym się kredytem hipotecznym, gwarantujemy możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku braku pozytywnej oceny banku.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Klienci bardzo rzadko wycofują się z zakupu zarezerwowanego mieszkania. Jedynym czynnikiem wymuszającym czasem takie zachowanie są problemy z uzyskaniem kredytu na zakup lokalu. Dotyczy to 5-10 procent klientów, którzy dokonali rezerwacji.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Rezygnacje, z którymi mamy do czynienia w naszych inwestycjach są głównie spowodowane brakiem zdolności kredytowej oraz przyczynami życiowymi i osobistymi. Stanowią zaledwie kilka procent wszystkich rezerwacji.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest brak możliwości uzyskania kredytu przez klientów. Jednak nie zdarza się to zbyt często, ponieważ na etapie zainteresowania naszą ofertę zapewniamy nabywcom fachową pomoc eksperta finansowego, który bada zdolność kredytową i z reguły jest w stanie zdobyć finansowanie.

Monika Foremniak, specjalista ds. sprzedaży mieszkań w firmie Peira

Rezygnacje z rezerwacji mieszkań zdążają się rzadko. Jeśli klienci decydują się na podpisanie umowy rezerwacji są najczęściej już po kilku rozmowach dotyczących inwestycji, dobrze ją znają i ich decyzje są wiążące. Najczęstszym powodem rezygnacji z zakupu jest brak uzyskanego kredytu na mieszkanie.

Weronika Chylarecka, specjalista ds. marketingu w Blockpol Developer

Myślę, że co najmniej jedna trzecia klientów odchodzi od zakupu z powodu zmiany decyzji odnośnie lokalizacji, zbyt wysokiej ceny lub braku zdolności kredytowej.

Katarzyna Nowicka, prezes zarządu w firmie Akord

Najczęstszą przyczyną rezygnacji z zakupu mieszkania są zmiany planów życiowych oraz trudności ze sprzedażą nieruchomości na rynku wtórnym.

Marta Drozd-Piekarska, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Dzięki dostępowi do informacji klienci bardzo świadomie podchodzą do zakupu. Pierwszą, szeroką analizę dostępnych ofert przeprowadzają na stronach internetowych deweloperów, a następnie kontaktują się z tymi firmami, których propozycje spełniają ich oczekiwania. Przychodząc na spotkanie są dobrze przygotowani i często uzupełniają jedynie wiedzę o szczegóły dotyczące umowy, kosztów administrowania, czy kondycji finansowej firmy. Klienci dokonujący rezerwacji często są już związani z daną inwestycją i zwykle decydują się na zawarcie transakcji.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Klienci rezygnują z zakupu sporadycznie. Są to jednostkowe przypadki na przykład w sytuacji, gdy bank odmówi finansowania lub klient musi zmienić plany z przyczyn losowych.

Autor: Dompress.pl