DNB Bank Polska rozwija bankowość korporacyjną. 700 mln zł kredytów dla firm w I półroczu

rp_ca71c7681e_1563011292-DNB-tomaszewski.png

CEO Magazyn Polska

DNB Bank Polska chce znaleźć się w gronie pięciu najlepiej ocenianych banków korporacyjnych. Strategia banku polega na rozwoju kompetencji w kluczowych branżach, takich jak energetyka, surowce, TMT, motoryzacja czy sektor publiczny. DNB chce umacniać swoją pozycję nie tylko w obszarze szeroko pojętego finansowania, lecz także poprzez wyspecjalizowane produkty, takie jak np. instrumenty zabezpieczające ryzyko zmiany cen surowców. Równocześnie bank pracuje nad dalszą poprawą efektywności.

Znacząco obniżyliśmy bazę kosztową, jednocześnie od stycznia rozwijamy dynamicznie bankowość korporacyjną. Efekty są takie, że w pierwszym półroczu osiągnęliśmy wynik finansowy na poziomie powyżej 25 mln zł zysku netto. Naszą ambicją jest podwoić ten wynik w drugim półroczu – mówi agencji  informacyjnej Newseria Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska.

W pierwszym półroczu 2014 r. DNB Bank Polska udzielił blisko 700 mln zł kredytów w sektorze bankowości korporacyjnej. Plan na drugą połowę roku zakłada uruchomienie nowych kredytów na kwotę 800 mln zł i osiągnięcie 50 mln zł zysku netto na koniec roku 2014. Wartość portfela kredytowego banku wynosi 7,9 mld zł, z czego ponad 3,4 mld zł stanowią kredyty korporacyjne. Pozostałą część aktywów kredytowych stanowią kredyty hipoteczne, których bank udzielał do 2013 r., gdy prowadził jeszcze działalność w segmencie detalicznym.

DNB pracuje w dalszym ciągu nad poprawą wskaźników efektywności. Liczony na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 69,2 proc. wobec 78,9 proc. rok wcześniej. To znacznie powyżej średniej rynkowej, która jest na poziomie około 50 proc.

Topierwsze miesiące, pierwszy rok po głębokiej restrukturyzacji. Naszą ambicją jest sprowadzić ten wskaźnik do poziomu 55 proc. w przyszłym roku. W obszarze samej bankowości korporacyjnej mamy już wskaźnik C/I na poziomie 45 proc., więc poniżej średniej rynkowej i zamierzamy go dalej obniżać – zapowiada Tomaszewski.

Przewagą konkurencyjną banku mają być konsekwentnie budowane kompetencje sprzedażowe oraz kompetencje analityków czy ekspertów. DNB specjalizuje się w finansowaniu energetyki (w tym odnawialnej), branży surowcowej, samochodowej, telekomunikacyjnej, mediów oraz spółek technologicznych. Listę zamyka szeroko rozumiany sektor publiczny, czyli przede wszystkim samorządy. Bank chce rozwijać specjalistyczne produkty tworzone dla wyżej wymienionych branż.

Wprowadziliśmy produkt umożliwiający zabezpieczanie ryzyka zmian cen surowców – nie tylko ropy i gazu, lecz także marży rafineryjnej, cen metali czy zbóż. Myślę, że to jest interesujący produkt, bo umożliwia klientom zabezpieczanie się bez blokowania własnej gotówki, czego wymaga większość giełd towarowych na świecie – wskazuje prezes DNB Bank Polska.

Innym ważnym rynkiem dla banku są samorządy, dla których DNB przygotował już ponad 250 programów emisji obligacji. Jego obecna ekspozycja na ten sektor to 700 mln zł i ta wielkość powinna rosnąć, ponieważ samorządy prawdopodobnie będą zwiększać zadłużenie w celu sfinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE.

DNB Bank Polska chce równoważyć portfel kredytowy, finansując także największe spółki, choć marże w tym segmencie są niskie. Zdaniem Tomaszewskiego zaletą takiego podejścia jest możliwość sprzedaży dużym spółkom także innych produktów.

Marże w kredytach korporacyjnych są bardzo niskie. Dlatego oferujemy także produkty z wyższą wartością dodaną, na przykład finansowanie międzynarodowego handlu czy finansowanie farm wiatrowych w strukturach projektowych. Za tę wiedzę i kompetencje można oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Stąd te produkty mają wyższą marżę – podsumowuje Artur Tomaszewski.