DO OK SA prognozuje rekordowe jednostkowe przychody netto ze sprzedaży w marcu br.

Dimitrij Żatuchin_zdjęcie
Dmitrij Żatuchin

DO OK SA, notowana na NewConnect spółka, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, nawiązała współpracę z zagranicznymi firmami w zakresie dostarczania usług software developmentu. Podpisane umowy stanowią istotną część jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży spółki, które z dużym prawdopodobieństwem w marcu 2021 roku przekroczą 1 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. w relacji do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. DO OK jest również w procesie zmiany modelu biznesowego autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, z usługi (Platform as a Service, PaaS) do oprogramowania do analizy danych (Big Data Analytics as a Service, BDaaS). Produkt ma stanowić jeden z głównych filarów biznesu spółki.

– Prognozowane jednostkowe przychody netto ze sprzedaży w DO OK SA z dużym prawdopodobieństwem, po raz pierwszy w historii przekroczą 1 mln złotych w ujęciu miesięcznym, co oznacza, że mogą być o około 40 proc. wyższe w relacji zarówno do marca ubiegłego roku, a także do lutego bieżącego roku. W istotnym stopniu jest to związane z rozpoczęciem prac oraz realizacją umów z naszymi nowymi klientami z Wielkiej Brytanii, Holandii, USA, a także z krajów nordyckich – Finlandii i Norwegii, gdzie koncentruje się główny rynek naszej sprzedaży. Zakładamy, że znajdzie to również swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes i założyciel DO OK SA.

We wszystkich pozyskanych kontraktach DO OK jest dostawcą profesjonalnego oprogramowania, dedykowanego potrzebom nowych usługobiorców, wśród których w przypadku trzech na pięć podmiotów, z którymi nawiązało współpracę, zakłada dosprzedaż swoich usług w dłuższej perspektywie.

Jednocześnie, jednym z głównych filarów działalności spółki jest rozwój autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, która ma przyczynić się do szybkiej transformacji firm produkujących osprzęt urządzeń niepodłączonych do chmury i tym samym umożliwić zdalną obsługę. DO OK jest w procesie zmiany modelu biznesowego platformy DoConnect, celem jej rozwoju z usługi (PaaS) w stronę oprogramowania do analizy danych (BDaaS). W budowaniu kanałów dotarcia do nowych klientów spółkę wspiera Microsoft Polska.

– DoConnect to produkt, w którym widzimy bardzo duży potencjał. Rozwojem platformy są zainteresowani inwestorzy zewnętrzni, z którymi aktualnie prowadzimy rozmowy – podsumowuje Dmitrij Żatuchin.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży, opublikowane przez spółkę mają charakter szacunkowy. Ostateczna wartość jednostkowych i skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży DO OK SA oraz Grupy Kapitałowej DO OK SA, zostanie opublikowana w sprawozdaniu za I kwartał 2021 r.