GDDKiA: dobre perspektywy dla wykonawców inwestycji drogowych

budowa drogi

Choć sezon budowlany oficjalnie rusza dopiero w przyszłym tygodniu, to tam, gdzie pozwalała na to technologia, prace były prowadzone nieprzerwanie. Inwestycje na drogach krajowych realizowane są zgodnie z harmonogramem, a polskich budów nie zatrzymała ani zima, ani trwająca epidemia COVID-19. Podczas spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych, które odbyło się online 10 marca, podsumowaliśmy 2020 rok, przedstawiliśmy plany na kolejne lata oraz dyskutowaliśmy na temat zmian w zakresie realizacji inwestycji.

Roboty budowlane – intensywny rok 2020

W Polsce dostępnych dla kierowców jest 4269 km dróg szybkiego ruchu (1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych). Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z rządowego PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu.

Zeszły rok był dla nas czasem wytężonych działań. W 2020 r. w ramach PBDK i PB100 ogłosiliśmy przetargi na 48 odcinków nowych dróg o łącznej długości ok. 600,2 km. Podpisaliśmy też 35 umów na realizację o łącznej długości 450 km i wartości ponad 18 mld zł. Warto też wspomnieć, że wydatki inwestycyjne GDDKiA wzrosły z 10,95 mld zł w 2019 r. do 15,35 mld zł w 2020 r., co stanowiło istotny zastrzyk finansowy dla branży budowlanej oraz pozytywny impuls gospodarczy w trudnym czasie zmagań z epidemią COVID-19.

2020 rok to także szereg działań na istniejącej sieci dróg krajowych. Ogłosiliśmy 129 przetargów na roboty, podpisaliśmy 121 umów oraz zakończyliśmy 112 inwestycji.

2021 rok – podpisane umowy i ambitne plany

W bieżącym roku podpisaliśmy już sześć umów na realizację nowych zadań o łącznej długości ok. 87,9 km i wartości ponad 2,2 mld zł.

W planach na 2021 r. mamy ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

W zakresie zadań na istniejącej sieci planujemy 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł. W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie m.in. rozbudowy i przebudowy dróg.

Priorytety inwestycyjne na 2021 rok

W 2021 r. planujemy oddać do ruchu niemal 400 km nowych dróg. W woj. podlaskim będą to cztery odcinki drogi ekspresowej S61 o łącznej długości 59 km. W woj. kujawsko-pomorskim oddanych zostanie niemal 10 km drogi ekspresowej S5, a w woj. śląskim podobnej długości odcinek S1. Ponad 13 km drogi ekspresowej S7 planowane jest do oddania w woj. małopolskim. Plany dla województwa lubelskiego to pięć odcinków drogi ekspresowej S19 oraz jeden odcinek S17, które mają łączną długość ok. 64 km.

W woj. łódzkim do końca roku planujemy oddać do ruchu ok. 40 km autostrady A1, a w woj. warmińsko-mazurskim ok. 77 km ekspresówek (trzy odcinki S7 i jeden ponad 20-kilometrowy odcinek S61). W woj. opolskim planujemy oddać dwa odcinki (S11 i GP46) o łącznej długości ok. 18 km, a w woj. podkarpackim dwa odcinki drogi ekspresowej S19 oraz dwa odcinki drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) – obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 i obwodnica Łańcuta w ciągu DK94. Ich łączna długość to ok. 37 km. Trzy odcinki (dwa odcinki S3 i jeden GP26) oddane zostaną w woj. zachodniopomorskim, a jeden (S3 o długości 14 km) w woj. dolnośląskim. Plany dla Mazowsza zakładają oddanie do końca roku trzech odcinków nowych dróg (S7, S2, GP61) o łącznej długości 14 km.

2022 rok – planowane nowe przetargi

Warunkiem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane jest otrzymanie rzetelnej i kompletnej dokumentacji. W 2022 roku planujemy odbiór dokumentacji dla 23 zadań w ramach PBDK o łącznej długości prawie 300 km oraz 8 zadań w ramach PB100 o łącznej długości niemal 60 km. Pozwoli nam to ogłosić przetargi na realizację tych inwestycji.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Zadania realizowane przez GDDKiA to nie tylko PBDK i PB100. 23 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 – 2024. Program dedykowany jest sieci dróg krajowych. Podejmowane w ramach programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Efektem będzie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczone zostanie 2,5 mld zł.

Zaangażowanie wykonawców, składane oferty

Podczas spotkania przedstawiono listę 20 największych wykonawców realizujących działania na rzecz GDDKiA. Ich portfele zamówień mieszczą się w przedziale od 0,12 mld zł do 8,28 mld zł.

Wartość najtańszych składanych ofert w 2020 r. (39 przetargów) wahała się między 45,9 a 141,8 proc. szacunków GDDKiA (średnia wartość najtańszej oferty: 80,8 proc.). Średnia ze wszystkich ofert wahała się między 55,7 a 161,1 proc. szacunków GDDKiA (ogólna średnia to 95,7 proc.).

W dotychczasowych 20 przetargach w 2021 roku najtańsze oferty wahały się w przedziale między 53,4 a 99 proc. szacunków GDDKiA (średnia wartość najtańszej oferty: 70,9 proc.). Średnia ze wszystkich ofert wahała się między 59 a 126,8 proc. szacunków GDDKiA (ogólna średnia to 84,2 proc.).

GDDKiA