Dobre prognozy dla Łodzi na 2024 rok

Skanska Brama Miasta Łódź, PL

W pierwszej połowie 2023 roku łódzki rynek biurowy powiększył się o jeden niewielki obiekt. Deweloperzy pozostają jednak stosunkowo aktywni, co przełoży się na zdecydowanie większą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w 2024 roku.

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec czerwca 2023 roku wyniosły ponad 635 400 m kw. i nieznacznie zmieniły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Od początku roku do użytku oddano zaledwie jeden budynek biurowy, będący częścią kompleksu Fuzja (1 900 m kw., Echo Investment), co stanowiło niecałe 2% całkowitej nowej powierzchni w miastach regionalnej.

„Na koniec czerwca 2023 roku w budowie pozostawało ponad 42 000 m kw. powierzchni biurowej, która zasili łódzki rynek w kolejnych dwóch latach. Według harmonogramów założonych przez deweloperów ponad 40 000 m kw. powierzchni ma być sfinalizowane w 2024 roku,” – komentuje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największymi projektami na etapie realizacji są Widzewska Manufaktura (32 000 m kw., Cavatina Holding) oraz kolejny etap w ramach kompleksu Fuzja (8 300 m kw., Echo Investment).

„Aktywność łódzkich najemców w I połowie roku pozostawała na stabilnym poziomie względem analogicznego okresu w 2022 roku. Od stycznia do czerwca popyt na powierzchnie biurowe wyniósł 30 700 m kw., co stanowiło 9% całkowitego wolumenu umów podpisanych w miastach regionalnych. W minionym kwartale najemcy podpisali umowy na ponad 16 000 m kw.,” – dodaje Filip Kowalski, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

W strukturze transakcji dominowały nowe umowy – 74%, regeneracje odpowiadały za 24% wolumenu wynajętej powierzchni, a ekspansje za 2%.

„Mimo niewielkiej nowej podaży współczynnik pustostanów w Łodzi wzrósł o 2,9 pp. w ciągu kwartału i na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 23,4%. Jego zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku jest jeszcze większa, ponieważ wzrost wyniósł aż 4,8 pp. Co więcej jest to najwyższa w historii tego rynku wartość współczynnika. Pozostał on również najwyższy poziomie spośród wszystkich miast regionalnych,” – wyjaśnia Katarzyna Bojar.

Czynsze wywoławcze w Łodzi na koniec czerwca 2023 roku pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i wahały się od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 15,00 do 28,00 PLN/m kw./miesięcznie.