Dobry system kaucyjny. Skala, powszechność, dostępność, jeden operator i jednolita kaucja

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich
Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że uchwalenie ustawy o systemie kaucyjnym jest jednym z ważniejszych elementów w zakresie wypełnienia obowiązków recyklingu odpadów opakowaniowych. Ważne, aby Ministerstwo Klimatu zaprojektowało system powszechny i łatwo dostępny dla obywateli. Takie założenia wypełniają zawarte w projekcie ustawy obowiązek pobierania kaucji przez placówki handlowe, brak konieczności paragonu, wymogi sprawozdawczości, organizacja systemu przez wprowadzających oraz zwolnienie zużytych opakowań zebranych w systemie z obciążeń finansowych przewidzianych w ustawie o ROP. FPP postuluje, by rozszerzyć zakres opakowań o puszkę metalową oraz wprowadzić jednolity poziom kaucji, która nie powinna być opodatkowana VAT.

Elementy, które FPP rekomenduje wprowadzić do projektu ustawy:

  • Jeden operator – formuła non-for-profit w celu wyeliminowania prowadzenia działalności biznesowej dla zysku.
  • Wprowadzenie obowiązku uczestniczenia w systemie dla wszystkich wprowadzających.
  • Własności opakowań – operator powinien być właścicielem zebranych zużytych opakowań. Zgodnie z zasadą kosztu netto – dochody z ich sprzedaży, obok nieodebranej kaucji, powinny obniżać opłaty wprowadzających.
  • Jednolita wysokość kaucji.
  • Zakres produktowy – wyłączenie opakowań po produktach mlecznych z powodu zagrożeń mikrobiologicznych.
  • Zakres opakowań – uwzględnienie puszki metalowej.
  • Pozostawienie obrotu opakowaniami wielokrotnego użytku wyłącznie w gestii wprowadzających.

„Bardzo ważne jest, aby system kaucyjny miał jednego operatora, był zorganizowany przez wprowadzających i miał charakter non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe powinny utrzymywać funkcjonowanie systemu i nie mogą być elementem kreowania zysków czy budowania przewag konkurencyjnych. Dlatego postulujmy, by system był zarządzany przez jednego operatora, a nie kilku konkurujących ze sobą. Obowiązkowość i powszechność systemu – zapewniona m.in. dzięki braku wymogu paragonów – powinna jednocześnie zapewniać łatwość operacyjną dla placówek handlowych. Priorytetem systemu powinna być efektywność i konkretne korzyści dla obywateli oraz środowiska. Dlatego postulujemy, by rozszerzyć zakres opakowań o puszkę metalową oraz wprowadzić jednolity poziom kaucji,” – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.