Dobrymi szefami finansów mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni, różni się natomiast ich styl zarządzania

kobieta pracownik

Dobrymi szefami finansów mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni, różni się natomiast ich styl zarządzania. W opinii środowiska biznesowego nie ma znaczenia, jaką płeć ma osoba odpowiedzialna za finanse firmy. Nie wpływa to na skuteczność jej działania, ale może mieć wpływ na możliwości awansu oraz profil funkcji finansowej. Trendy w zarządzaniu finansami wskazują, że CFO powinien być Partnerem dla Biznesu, przede wszystkim jako strateg i katalizator zmian w firmie. Świadome włączanie kobiet w zarządzanie firmą może mieć realny wpływ na wyniki i rozwój przedsiębiorstwa – to główne wnioski z ogólnopolskiego badania Deloitte pt.:”SheFO – finanse na obcasach”, przeprowadzonego wśród osób na kierowniczych stanowiskach.

Z analizy przeprowadzonej przez Deloitte wynika, że styl zarządzania kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych różni się. Wśród cech dominujących w kobiecym sposobie zarządzania znajdują się elementy związane z motywowaniem zespołu, organizacją pracy oraz utrzymaniem wysokiego poziomu etyki biznesowej. Męskie podejście charakteryzuje nastawienie na wyniki finansowe, efektywne działanie w stresie oraz podejmowanie odważnych decyzji.

Większość stereotypów związanych z podziałem ról w biznesie jest, w opinii respondentów, nieaktualnych. Za przeżytek uznano między innymi określenie „słaba płeć” oraz stwierdzenie, że zadaniem mężczyzny jest zarabiać na życie, a kobiety dbać o dom. Nadal jednak aktualne są zdania, że istnieją zawody, w których lepiej sprawdzają się mężczyźni i takie, w których lepiej radzą sobie kobiety. Dodatkowo, z przeprowadzonego badania wynika, że lepiej pracuje się w mieszanych zespołach, ale nieznaczna większość (60 % ankietowanych) wolałaby, aby ich przełożonym był mężczyzna.

„Respondenci pytani o to, ile powinien miesięcznie zarabiać szef pionu finansów wskazywali najczęściej, niezależnie od płci, przedział od 20 do 30 tysięcy złotych brutto. Dużo osób wskazało także wartości od 30 do 40 tysięcy złotych brutto – co ciekawe, ten przedział wynagrodzenia wybierało już więcej panów niż pań. Kobiety z większą ostrożnością wypowiadają się na temat różnicy w wynagrodzeniach oraz awansach”- mówi Marta Towpik, Dyrektor w dziale audytu Deloitte.

Zdaniem środowiska biznesowego, w polskich firmach można pogodzić karierę zawodową z życiem rodzinnym, gdyż coraz popularniejsza jest możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy. Jest to związane między innymi z uporządkowaną strukturą pracy w działach finansowych, która pozwala na takie podejście. Ponad połowa respondentów nie popiera jednak prawnego uregulowania parytetów w zarządach polskich spółek. 54% ankietowanych nie widzi sensu w sztucznym regulowaniu udziału kobiet, które wprowadziła na przykład Norwegia.

Zdaniem ekspertów Deloitte zmienia się kierunek, w jakim powinna rozwijać się funkcja dyrektora finansowego. Rzeczywistość spowodowała, że bardzo ważny stał się udział w kreowaniu nowych kierunków strategicznych firmy oraz w procesach decyzyjnych, wpierających rozwój biznesu. Dlatego CFO powinien być lepszym, niż obecnie, Partnerem dla Biznesu jako strateg i katalizator zmian w firmie.

„Różnice w stylu kierowania mogą mieć wpływ na możliwość awansu z CFO na CEO, w przypadku kobiet i mężczyzn. Cechy, jakie powinien rozwijać dyrektor finansowy, aby przygotować się do roli prezesa w firmie, to przede wszystkim umiejętności przywódcze, strategiczne planowanie, łatwość podejmowania odważnych decyzji oraz skuteczność w negocjacjach. Umiejętności te zostały ocenione przez uczestników badania zdecydowanie niżej w profilu kobiecym niż w profilu męskim. Może też z tego powodu, 73% respondentów potwierdza, że mężczyznom zdecydowanie łatwiej awansować na prezesa. Z drugiej strony, wyniki badania nie potwierdzają istotnych różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn na stanowisku CFO.” – podkreśla Krzysztof Pniewski, Parter w dziale konsultingu Deloitte.

Badanie przeprowadzono w lutym 2011 roku na próbie 337 respondentów zajmujących kierownicze stanowiska, głównie w działach finansowych. Patronat nad badaniem objął PKPP Lewiatan.