Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów powołały w piątek Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Do 44,5 tys. osób popłynie tańsza energia, a gminy z czasem staną się „wyspami energetycznymi”. To kolejna tego typu inicjatywa – wcześniej klastry stworzyło 15 dolnośląskich samorządów.

Powołanie klastra oznacza, że w gminach Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin
i Wiązów mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Przewidywana moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW w jednej gminie – 2 MW z fotowoltaiki oraz minimum 1 MW z bioelektrowni. Docelowo gminy staną się tak zwanymi „wyspami energetycznymi”, czyli uzyskają całkowitą samowystarczalność. Nadwyżka będzie mogła zostać przeznaczona na potrzeby Wrocławia.

– Źródła energii odnawialnej są przyszłością sektora energetycznego – mówi Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin. – Od dłuższego czasu pracujemy nad utworzeniem elektrowni fotowoltaicznej na terenie po byłej oczyszczalni ścieków. Liczymy, że współpraca z innymi samorządami stworzy taką możliwość. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem. Zdają sobie sprawę, że czysta energia przyniesie oszczędności, ale też przysłuży się środowisku – dodaje.

Miejsce na swoją elektrownię wytypowała również gmina Domaniów. – Planujemy farmę fotowoltaiczną na dwóch nieużytkach zlokalizowanych w Danielowicach i Grodziszowicach, na łącznym obszarze 4,3 ha. Dzięki temu z pożytkiem wykorzystamy ten teren. Jednocześnie chcemy instalować panele słoneczne na dachach budynków użyteczności publicznej, a z czasem wymieniać źródła ciepła w domach mieszkańców – mówi Wojciech Głogulski, wójt gminy Domaniów.

Podobne plany ma gmina Przeworno. – Wdrażamy efektywne programy i rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego. Przy udziale środków zewnętrznych, pragniemy montować panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, będących naszą własnością. Zamierzamy magazynować, przetwarzać i wykorzystywać energię, którą uda nam się pozyskać z odnawialnych źródeł. W perspektywie chcemy pomagać naszym mieszkańcom  w działaniach proekologicznych, w tym w wytwarzaniu „czystego” prądu – mówi Jarosław Taranek, wójt gminy Przeworno.

Czytaj również:  Globalne ocieplenie doprowadzi do katastrofy klimatycznej. Jesteśmy blisko przekroczenia progu bezpieczeństwa

Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z członków – w tym przypadku jest to gmina Strzelin.

Pozyskanie środków zewnętrznych oraz współpraca pomiędzy samorządami otwierają zdecydowanie większe możliwości niż ma to miejsce w przypadku inwestycji prowadzonych przez pojedyncze gminy – mówi Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice. – To nie pierwszy raz, gdy łączymy siły. Wcześniej z sukcesem realizowaliśmy projekt wyposażenia szkół w nowoczesne pracownie komputerowe. Jestem przekonany, że powołanie klastra energii powtórzy ten sukces. Aktualnie wprowadzamy zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Farma fotowoltaiczna powstanie prawdopodobnie w okolicach Gołostowic – dodaje.