Doręczenia elektroniczne – nowe zasady od 05.10.2021

kontrola podatki prawo skarbowy

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320).

Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w formie elektronicznej z wykorzystaniem rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, nałożono na podmioty takie jak sądy, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wpisane do KRS i CEIDG, a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (np. radców prawnych). – tłumaczy Maciej Priebe, Patent attorney, Partner kancelarii Chałas i Wspólnicy

Z uwagi na skale i potencjalne trudności techniczne, ustawodawca przewidział stopniowe wprowadzanie nowych obowiązków dla poszczególnych grup. I tak:

Od dnia 05.07.2022 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • osoby wykonujące zawód zaufania publicznego,
 • podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS,
 • NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i jednostki budżetowe je obsługujące.

Od dnia 01.01.2023 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • uczelnie wyższe,
 • Polską Akademię Nauk.

Od dnia 01.01.2024 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Od dnia 01.01.2025 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

inne, niewymienione wcześniej podmioty publiczne.

Od dnia 30.09.2026 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Od dnia 01.10.2029 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • sądy i trybunały,
 • komorników,
 • prokuraturę, organy ścigania i Służbę Więzienną.

Zgodnie z ustawą korzystanie z doręczeń elektronicznych odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji e-Doręczenia. Do korzystania z aplikacji niezbędne będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Przy czym, nie będzie to tradycyjny adres poczty elektronicznej (email) lecz specjalny adres elektroniczny umożliwiający korzystanie z usługi doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub z usługi hybrydowej. – zaznacza Maciej Priebe, Patent attorney, Partner kancelarii Chałas i Wspólnicy