Dostęp do wykwalifikowanej kadry i zachęty inwestycyjne – tak Poznań przyciąga firmy z sektora IT

lotnisko poznan

Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu IT, między innymi dzięki dostępowi do wykwalifikowanej kadry, różnorodnej ofercie uczelni wyższych w zakresie kształcenia specjalistów oraz infrastrukturze miasta. Potwierdza to opublikowany dziś raport „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu”, opracowany dla Miasta Poznań przez ManpowerGroup. W Poznaniu spośród wszystkich obecnych na rynku centrów usług dla biznesu 26% związanych jest właśnie z obszarem IT, zatrudniając ponad 8 tysięcy pracowników. Firmy mają tam dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry – 7 miejscowych uczelni oferuje studia na kierunkach związanych z IT/ICT, kształcąc 12 200 studentów. To gwarantuje dobre warunki do rozwoju biznesu, co potwierdza 87% firm, które w ciągu najbliższego roku chcą zwiększyć liczbę pracowników. Potencjał poznańskiego rynku IT przedstawia poniższa analiza.

– W stolicy Wielkopolski stawiamy na nowoczesne technologie, ponieważ wiemy jak ogromne znaczenie mają one dla innowacyjnej gospodarki. Raport opracowany przez ManpowerGroup potwierdza, że obrany przez nas kierunek przynosi dobre efekty. Pracodawcy IT w Poznaniu kontynuują rozwój, zwiększają zatrudnienie i realizują nowe projekty. Zachęcam do zapoznania się z raportem, który przybliża klimat poznańskiego rynku IT, wskazuje jego atuty oraz przedstawia prognozy na przyszłość – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Jakimi kompetencjami dysponują poznańscy specjaliści z branży IT?

Najczęściej wykorzystywane przez poznańskie firmy IT języki programowania to JavaScript (70%) i Java (62%). Kompetencje, które reprezentują lokalne zespoły IT skupiają się także na MySQL i Python (po 57%) oraz CSS, C#/.NET i Git (po 52%). Jednocześnie te same języki otwierają listę umiejętności technicznych najbardziej pożądanych przez pracodawców branży IT w Poznaniu. Najwięcej firm poszukuje obecnie specjalistów znających JavaScript (62%), Java (42%) oraz Python (37%). Opisując swoje kompetencje, pracownicy wskazują przede wszystkim na znajomość technologii takich jak Git (62,4%), Linux (60,3%) czy SQL (51,8%), uważanych za niezbędne w codziennej pracy programisty. Podstawową umiejętnością, potrzebną w sektorze IT, jest posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B1 lub wyższym – nie dziwi więc fakt, że 100% poznańskich pracowników z branży deklaruje posiadanie takich kompetencji. Nieco ponad 16% zna język niemiecki, a blisko 11% rosyjski.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami z branży IT i zapewniamy im kompleksowe wsparcie. W ostatnich latach rozwinęliśmy nasze działania w zakresie employer brandingu poznańskich inwestorów, ale także zaangażowaliśmy się w kilkanaście wydarzeń branżowych, które miały miejsce w Poznaniu. We współpracy z firmami IT zorganizowaliśmy już dwie edycje konferencji dla specjalistów Pozitive Technologies. Trzecia odbędzie się w listopadzie 2021 roku. Mamy świadomość, że studenci poznańskich uczelni są doceniani na rynku pracy, a społeczność skupiona wokół branży IT świetnie się rozwija. Wierzymy, że dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy biznesem, uczelniami wyższymi i samorządem, możemy budować potencjał inwestycyjny Poznania – mówi Katja Lożina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów.

Benefity – potrzeby pracowników vs. oferta firm

Mając do wyboru formę zatrudnienia, większość pracowników zdecydowałaby się współpracować z pracodawcą w oparciu o umowę B2B (74%) lub umowę o pracę (62%). Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firmy są elastyczne w zakresie oferowanych form zatrudnienia – 92% z nich zaoferuje umowę o pracę, a 82% umowę B2B. Najbardziej pożądanym wśród poznańskich specjalistów z sektora IT benefitem, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, jest możliwość pracy zdalnej – jako atrakcyjną wskazuje ją 93% ankietowanych. Kolejny w zestawieniu jest elastyczny czas pracy (89%), a zaraz po nim – możliwość rozwoju w ramach zewnętrznych szkoleń (60%). Z oczywistych względów na znaczeniu straciły świadczenia związane z wyjazdami oraz korzystaniem z zamkniętej w dobie pandemii infrastruktury. Branża IT już wcześniej była jedną z lepiej przystosowanych do pracy zdalnej, a pandemia COVID-19 dodatkowo wzmocniła to zjawisko. Dlatego też możliwość pracy zdalnej jest najczęściej wymienianym przez firmy benefitem (97%) oferowanym pracownikom. Tuż za nią znajduje się silnie powiązany elastyczny czas pracy (95%). Prywatna opieka medyczna i karta uprawniająca do korzystania z obiektów sportowych (oba po 82%) są niejednokrotnie standardem w większości dużych firm, stąd ich wysoka pozycja w zestawieniu. W obecnej chwili zewnętrzne szkolenia (62%) czy międzynarodowe wyjazdy służbowe (40%) mają mniejsze znaczenie.

W jaki sposób poznańscy pracodawcy z sektora IT mogą efektywnie pozyskiwać kandydatów do pracy?

Firmy IT zlokalizowane w Poznaniu korzystają zarówno z zewnętrznych, jak i wewnętrznych sposobów rekrutacji. 90% przedsiębiorców szuka specjalistów za pomocą ogłoszeń o pracę, ale jednocześnie tyle samo uruchamia w swoich organizacjach programy poleceń. Co ciekawe, te dwie metody są uważane za najskuteczniejsze sposoby rekrutacji również przez pracowników, jednak systemy poleceń oceniają oni jako zdecydowanie bardziej efektywne (36,2%) niż ogłoszenia o pracę (27%). Firmy pozyskują specjalistów także za pomocą mediów społecznościowych (82,5%), a blisko 2/3 organizacji współpracuje z agencjami, specjalizującymi się w rekrutacji. Mniej pracodawców z branży IT w Poznaniu bierze udział w targach pracy (40%) oraz współpracuje z uczelniami wyższymi (32%), jednak w tegorocznej edycji badania stosunkowo niskie wskaźniki mogą wynikać z utrudnień w prowadzeniu takich działań w związku z pandemią COVID-19.

Ważnym elementem raportu są zaprezentowane wyniki badań, których celem było zweryfikowanie potencjału i możliwości rozwoju analizowanej branży oraz oczekiwań pracowników i reprezentowanych przez nich kompetencji. W tym celu ManpowerGroup przeprowadził dwa badania. W ankiecie skierowanej do firm wzięło udział 40 przedsiębiorstw reprezentujących lokalny sektor IT. W badaniu skierowanym do pracowników wzięło udział 141 specjalistów IT, będących na różnym etapie kariery. Publikacja dostarcza czytelnikom informacji na temat aktualnego stanu, trendów i atrakcyjności inwestycyjnej sektora ICT w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.