Dr Leszek Mellibruda: Etyka w biznesie priorytetem nowoczesnych firm

Przestrzeganie etyki biznesu to wyzwanie każdej nowoczesnej firmy. Zarówno w stosunku do swoich pracowników, klientów, jak i całego otoczenia biznesowego.

– To zgodność między tym, co marka oficjalnie deklaruje, a rzeczywistością – powiedział serwisowi eNewsroom dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu – Jeżeli wartościami przyjętymi w firmie są odpowiedzialność, dobro wspólne czy współpraca, to przestrzeganie ich jest wyrazem etycznej firmy, która powinna nad nimi pracować na co dzień. Dotyczy to również wywiązywania się ze zobowiązań prawnych wobec państwa, klienta, kontrahenta i wszystkich, z którymi się współpracuje. Te właśnie cechy mierzy konkurs jakości Wiktoria. Zwraca on uwagę na wiele elementów związanych z przestrzeganiem i realizowaniem zasad i wartości, czyli tego co składa się na etykę biznesu w firmie – dodał Mellibruda.