Dr n. pr. Marek Woch Zastępcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Średnich Przedsiębiorców

Na wniosek Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dr n. pr. Marek Woch z dniem 18 stycznia 2023 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przez Waldemara Budę, Ministra Rozwoju i Technologii.

Marek Woch od 2019 r. odpowiada w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za prace Wydziału Prawno – Legislacyjnego i Wydziału Administracyjno – Finansowego. W listopadzie 2020 r. został awansowany na stanowisko Dyrektora Generalnego. W latach 2016-2019 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa FONTES. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa. Wykładowca, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia, autor licznych wystąpień i publikacji naukowych.