Co druga firma odnotowuje korzyści z działań CSR

0

Działania firm w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu dają realne i mierzalne korzyści, takie jak: wzmacnianie wizerunku, zwiększenie zaufania i lojalności różnych grup interesariuszy (52%), a nawet wzrost wyników finansowych (11%). Jest to główny wniosek płynący z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”, przeprowadzonego już po raz drugi wśród firm francuskich i polskich należących do Izby.

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego biznesu wydaje się być kluczowym elementem gwarantującym rozwój CSR w Polsce. Potwierdzają to, zarówno wyniki „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, jak i badania Havas Media Group, według których aż 70% konsumentów nie spotkało się nigdy z terminem CSR. Dlatego też firmy wyrażają dużą potrzebę szerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i dzielenia się dobrymi praktykami.

Dlaczego warto wdrażać CSR?

64% firm decyduje się na prowadzenie działań społecznie odpowiedzialnego biznesu ze względu na wzmocnienie wizerunku organizacji. Dla 44% badanych, CSR skutecznie pomaga w pozyskiwaniu lojalnych pracowników i nowych talentów. Prowadzenie przedsiębiorstwa wynikające z potrzeby i świadomości poszanowania otoczenia, okazało się ważne dla 42% ankietowanych, należy jednak odnotować, że względem roku ubiegłego jest to wzrost o 22 p.p.  Tegoroczne wyniki barometru CCIFP pokazują zmianę w podejściu do prowadzenia działań w obszarze CSR przez firmy. W ubiegłym roku podejmowane inicjatywy były skierowane głównie na zewnątrz organizacji – do klientów lub społeczności lokalnych. W tym roku zdecydowanie więcej działań kierowanych jest do wewnątrz, do pracowników, by dzięki temu pozyskać ich zaufanie i zaangażować w liczne projekty, m.in. z obszaru wolontariatu”, mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Do kogo najczęściej są kierowane działania CSR?

Najwięcej firm (91%) realizuje działania dla pracowników, drugą kluczową grupą są klienci (89%). Dodatkowe świadczenia socjalne wprowadzane przez przedsiębiorców są już niemal standardem – jak wynika z badań wdrożyło je 92% ankietowanych firm. Podobnie wysoki odsetek (82%) dba o rozwój zawodowy pracowników, a 68% prowadzi politykę różnorodności. W przypadku klientów, przedsiębiorcy kładą nacisk na wielokanałową komunikację (80%), transparentność przekazu informacji (71%) i regularne badania satysfakcji (69%). Nie zapominając o partnerach biznesowych, firmy tworzą specjalne kodeksy współpracy (79%), dzięki czemu mogą oni wdrażać pewne standardy CSR’owe do swoich działań. W odniesieniu do społeczności lokalnej firmy realizują najwięcej projektów na rzecz ochrony środowiska (84%), oraz prowadzą aktywność filantropijną, wpierając potrzebujących i lokalne organizacje pozarządowe.

Czytaj również:  Windykacja przez social media, czyli jak działa presja społeczna

Systemowe podejście świadczy o dojrzałości CSR.