Dynamiczny rozwój rynku cloud computingu

cloud computing chmura

Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród 300 największych firm IT w Polsce w maju 2014 r., zawarte w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”, oczekiwania głównych graczy względem dalszego rozwoju rynku cloud computingu w Polsce są optymistyczne. Większość respondentów spodziewa się jego dynamicznego rozwoju w latach 2014 i 2015, przede wszystkim w modelu SaaS.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2013 r. opinie respondentów odnośnie rozwoju cloud computingu okazują się jeszcze bardziej optymistyczne. We wszystkich trzech kategoriach wzrósł odsetek respondentów, którzy przewidują dynamiczny rozwój rynku. Jednocześnie zmalał udział respondentów nieprzewidujących dalszego rozwoju. Z trzech głównych modeli technologii cloud computing, SaaS uznawany jest za najbardziej perspektywiczny. Zbliżony, ponad 30% odsetek respondentów oczekiwał dynamicznego wzrostu modelu IaaS oraz PaaS w latach 2014-2015.

W opinii największych firm nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku cloud computingu w Polsce jest poszukiwanie przez firmy oszczędności. Istotnym okazuje się również wzrost mobilnego internetu i rynku aplikacji mobilnych oraz coraz większa ilość przetwarzania danych. Waga bezpieczeństwa, jako czynnika wpływającego na rynek cloud computingu w 2014 r., uległa zmniejszeniu. Jedynie 15% respondentów uznało go za czynnik kluczowy. Rok wcześniej, w analogicznym badaniu, odsetek ten wynosił 23%. Jeszcze wyższy w skali spadek zanotowały regulacje prawne, jako czynnik wpływający na rynek cloud computingu. W 2014 r. jedynie 3% respondentów uznało ten czynnik za kluczowy. W 2013 r. odsetek zanotował wartość o 10 p.p. wyższą.

Technologia cloud computing nie jest już tylko atrakcyjnym medialnie trendem. Działania marketingowo-edukacyjne dostawców w coraz większym stopniu przeradzają się w konkretne decyzje biznesowe, które w następstwie odzwierciedlają się w wartości rynku. Coraz większa liczba przedsiębiorstw, zarówno w segmencie MŚP jak i korporacyjnym, jest świadoma korzyści wynikających z zastosowania tej technologii. Katalizuje to dalej działania dostawców, którzy zarówno w szerszych kampaniach, jak i w bezpośrednich negocjacjach z klientami końcowymi korzystają z analiz obliczających dokładne korzyści możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu modelu usługowego. Jest to proces dalszego „zawężenia” działań marketingowych i przekształcania ich w rzeczywistą sprzedaż. Ten długotrwały proces, który obecnie wchodzi w swoją bardziej dojrzałą fazę, wpływa pozytywnie na rozwój rynku. Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzenie usług cloud computingu nie jest działaniem jednorazowym, lecz procesem rozłożonym w czasie. Przedsiębiorstwa przeznaczają na model usługowy najpierw wybrany przez siebie proces, najczęściej peryferyjny. Zazwyczaj ten etap decyduje o dalszym ustosunkowaniu się przedsiębiorstwa do modelu usługowego. W przypadku pozytywnych doświadczeń, kolejne procesy migrowane są dalej do modelu usługowego. Oznacza to ewolucyjny sposób rozwoju rynku.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”.