Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku

raport

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,6% (wobec spadku o 1,3% w czerwcu 2020 r.). W porównaniu z majem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5% – poinformowł Główny Urząd Statystyczny.

W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,8% (wobec spadku o 5,2% w 2020 r.)

W czerwcu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 22,3% wobec spadku o 3,7% przed rokiem). Spośród prezentowanych grup wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 17,5%) oraz „pozostałe” (o 13,2%).