Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan
Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan odpowiedzialny za obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej. Członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE. W latach 2006 – 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011). Członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008).

Z wykształcenia socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University w Budapeszcie. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2006). Negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe) poświęconych komunikacji oraz zarządzaniu konfliktami, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej i przemysłowej, dialogu społecznego, edukacji i finansowania nauki.