Działania banków centralnych bez zmian

giełda forex

W minionym tygodniu zarówno europejski bank centralny, jak i polska rada polityki pieniężnej pozostawiły stopy procentowe bez zmian. ECB wskazało, że ekspansywna polityka pieniężna będzie w dalszym ciągu utrzymana, ale z uwagi na sprzyjającą sytuację gospodarczą, tempo skupu aktywów będzie w najbliższym czasie nieco niższe niż w ostatnich dwóch kwartałach. Założenia polityki pieniężnej w strefie euro wskazują, że w przyszłym roku inflacja powinna się obniżać, a jej obecne wyższe odczyty są przejściowe. Taką samą narrację w kwestii dynamiki cen konsumpcyjnych prezentuje polska Rada Polityki Pieniężnej, a gołębi wydźwięk konferencji prasowej prezesa Adama Glapińskiego, która miała miejsce w miniony czwartek, zwiększa prawdopodobieństwo braku podwyżek stóp procentowych w Polsce w tym roku.

W tym tygodniu inwestorzy skupiać się będą na danych o inflacji. Wtorek to dzień w którym poznamy dane o dynamice cen w USA, a w piątek poziom inflacji w strefie euro.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.