E-handel transgraniczny oczami konsumentów z Polski – wnioski z badania PayU

sklep internetowy ecommerce

Polacy chętnie kupują przez Internet od zagranicznych dostawców. Wyniki najnowszego badania na temat preferencji e-konsumentów dotyczących zakupów transgranicznych.

Rosną możliwości łatwego realizowania zakupów transgranicznych online. Najnowsze dane wskazują, że już 46% e-konsumentów w Polsce dokonało zakupu produktu bądź usługi przez Internet od dostawcy z siedzibą zagranicą. Dominują zakupy z Chin, następnie z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Rynek e-commerce nieustannie się rozwija, a wraz z nim e-handel transgraniczny (z ang. cross-border e-commerce). Liczba e-konsumentów korzystających z oferty zagranicznych dostawców rośnie. Dla sklepów internetowych jest to szansa na dystrybucję oferowanych produktów i usług poza lokalnym rynkiem.

PayU, operator płatności online procesujący transakcje w ponad 50 krajach na świecie, sprawdził, jak wyglądają preferencje kupujących online dotyczące zakupów transgranicznych. Ankiety przeprowadzono na głównych rynkach konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, czyli odpowiednio w Polsce, Kolumbii oraz Stanach Zjednoczonych.

Postawy względem zakupów z zagranicy według generacji

Niemal połowa polskich e-konsumentów (46%) dokonała zakupu produktu bądź usługi przez Internet od zagranicznego dostawcy w okresie od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Częściej były to osoby z młodszych generacji (Z – 57% i Y – 54%) niż starszych (X – 40% i Baby Boomers – 30%).

Osoby, które nie kupowały w ostatnim czasie w sklepach zagranicznych uzasadniały swoją decyzję wskazując najczęściej na fakt, że wszystko, czego potrzebują mogą nabyć w kraju (39%). Ten argument był najpopularniejszy w grupie Baby Boomers – aż połowa (51%) przedstawicieli tej generacji uważa, że rodzime sklepy są w stanie zaspokoić swoją ofertą ich wszystkie potrzeby.

Dopiero w dalszej kolejności wśród powodów niekupowania zagranicą pojawiały się zbyt długi czas dostawy (35%) oraz zbyt skomplikowany proces ewentualnego zwrotu (22%) lub reklamacji (22%). Jednocześnie 1/5 (22%) wszystkich e-konsumentów, którzy nie kupują zagranicą deklaruje, że czuje potrzebę wspierania sklepów, które mają siedzibę w Polsce.

Jeśli chodzi o częstotliwość kupowania przez Internet od dostawców z zagranicy, najwięcej osób wskazało, że dokonywało takich zakupów w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio raz na 2-3 miesiące (25%) lub raz na 4-6 miesięcy (24%). Wyniki najnowszego badania na temat preferencji e-konsumentów

Najczęściej kupowanymi produktami z zagranicy były odzież, buty lub torby (50%). Również ta kategoria produktów byłaby najczęściej rozważana do kupienia od sprzedawców międzynarodowych przez osoby, które jeszcze nie korzystają z zakupów transgranicznych (42%). Na kolejnych miejscach pod względem zakupu znalazły się kategorie takie jak: zabawki, hobby i majsterkowanie (26%), uroda i kosmetyki (25%) oraz biżuteria i zegarki (20%). Co dziesiąty konsument, korzystający z oferty zagranicznych sklepów, nabywa w ten sposób gry online i video (12%) oraz usługi streamingowe (9%).

– Rosnąca liczba e-konsumentów kupujących od zagranicznych dostawców jest zwiastunem coraz większej konkurencji na rynku e-commerce. Polscy e-konsumenci nie są jednak pod tym względem odosobnieni. W Unii Europejskiej znacząco powyżej 1/3 kupujących online korzysta z oferty sklepów międzynarodowych. Dlatego też, w niektórych kategoriach produktowych, wejście na drogę ekspansji może być istotnym źródłem dodatkowych przychodów także dla firm z Polski – mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU S.A.

– Handel internetowy nie ma granic, a gorący trend, jakim jest sprzedaż transgraniczna (cross-border) jest tego odzwierciedleniem. Jestem dumna, że wiele polskich firm osiąga już wymierne korzyści z prowadzonej ekspansji międzynarodowej, a my jako PayU wspieramy je w tym procesie od strony obsługi płatności – dodaje.

Chiny trzymają się mocno

Badanie wykazało, że polscy e-konsumenci kupujący z zagranicy najchętniej sięgali po ofertę od sprzedawców z Chin (63%), a w drugiej kolejności z krajów Unii Europejskiej (36%). W chińskich sklepach kobiety kupowały częściej niż mężczyźni (odpowiednio 56% i 44%), podczas gdy w przypadku zakupów z UE odwrotnie – korzystało z nich więcej mężczyzn, niż kobiet (58% i 42%). Mniejszą popularnością cieszą się zakupy od dostawców z Wielkiej Brytanii (16%), USA (15%) czy Azji Południowo-Wschodniej (8%).Wyniki najnowszego badania na temat preferencji e-konsumentów

Kupujący w zagranicznych sklepach ufają płatnościom, które dobrze znają

Zdaniem e-konsumentów w sklepie internetowym oferującym sprzedaż transgraniczną ważną rolę pełni dobór odpowiednich metod płatności. Każdy rynek charakteryzuje się innymi preferencjami w tym zakresie, dlatego też umożliwienie kupującym wybrania najlepszej dla nich metody płatności jest jednym z elementów, który często ma wpływ na decyzję zakupową.

Polacy kupujący produkty lub usługi przez Internet od sprzedawców z zagranicy deklarują najczęściej, że korzystają z przelewu bankowego (41%), aby opłacić zamówienie.

E-konsumenci wskazują również, że możliwość skorzystania z preferowanej przez nich metody płatności w danym sklepie internetowym często ma wpływ na ostateczną decyzję o zakupie produktu.

Niemal 1/3 respondentów (32%), którzy korzystają z zakupów transgranicznych jest gotowa poszukać produktu w innym miejscu, w którym będzie możliwość wyboru ich ulubionej metody płatności. Dodatkowo, aż połowa osób (50%) kupujących w zagranicznych sklepach chciałaby wiedzieć, który dostawca usług płatniczych przetworzy ich płatność i wskazuje, że ma to wpływ na decyzję zakupową.

O badaniu

Badanie dotyczące zakupów transgranicznych Polaków zostało zrealizowane na zlecenie PayU S.A. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Wywiad przeprowadzono w dniach od 31 sierpnia do 7 września 2022 r, na grupie 1050 osób dorosłych w wieku 18-75 lat kupujących online (w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonali zakupu produktu bądź usługi przez Internet).