EBC i NBP zaniepokojone wzrostem rentowności obligacji

giełda forex

Wydarzeniem minionego tygodnia było posiedzenie EBC na którym podjęto decyzję o przyśpieszeniu zakupów z programu PEPP w drugim kwartale w związku z dynamicznie rosnącymi rentownościami obligacji. ECB chce przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi rentowności, żeby utrzymać wysoką efektywność luźnej polityki monetarnej prowadzonej przez bank centralny. Tego samego dnia NBP wydał komunikat, że przygląda się sytuacji na rynkach finansowych i jest gotów modyfikować swój program skupu aktywów jeśli zajdzie taka potrzeba. Widać, że NBP również zaczyna się niepokoić wzrostem rentowności polskiego długu.

Wydarzeniem bieżącego tygodnia będzie posiedzenie FED, które odbędzie się w środę. Inwestorzy z uwagą będą śledzić komentarze amerykańskich bankierów centralnych dotyczące ich spojrzenia na ostatnie dynamiczne wzrosty rentowności obligacji skarbowych. Ponadto spłynie szereg danych z polskiej gospodarki: w środę poznamy dane o wynagrodzeniach oraz zatrudnieniu, w czwartek dane o produkcji przemysłowej, a w piątek sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.