EBC nie zmienił stóp procentowych

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC nie zmienił głównych stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%), zgodnie z oczekiwaniami.

Komunikat pozostał w kształcie przyjętym po marcowym posiedzeniu, gdy usunięto stwierdzenie o możliwości wydłużenia lub zwiększenia programu QE, gdyby perspektywy gospodarcze pogarszały się. Nie zmieniła się także część dotycząca zmienności kursu euro. Bank wciąż ocenia bilans ryzyk dla wzrostu gospodarczego jako zrównoważony, ale zwraca uwagę na wzrost zagrożeń dla światowej gospodarki ze względu na ryzyko protekcjonizmu.

Rada Prezesów zastanawiała się nad przyczynami osłabienia wzrostu gosp. w większości gospodarek strefy. Wskazano na dwa główne źródła: 1) normalizację wzrostu po długim okresie „przyspieszonej” dynamiki oraz 2) efekty przejściowe (pogoda, strajki i przesunięcie terminu Świąt Wielkanocnych).

Podczas konferencji Mario Draghi stwierdził, że członkowie Rady Prezesów nie dyskutowali o zmianach w polityce pieniężnej. Prezes EBC uzasadnił to ostrożnością banku i chęcią poznania większego zakresu danych przed podjęciem decyzji o dalszym kształcie polityki (w tym programu QE). Oznacza to, że EBC nie jest pewny przyczyn wyhamowania wzrostu gospodarczego na początku roku, tj. tego, czy są one permanentne czy przejściowe, oraz czy wynikają ze strony podażowej czy popytowej. Naszym zdaniem należy to odbierać jako gołębi akcent wskazujący na ryzyko przesunięcia zmian w polityce komunikacyjnej na lipiec (wciąż jednak, w scenariuszu bazowym, decyzji w tym zakresie oczekujemy w czerwcu).

M. Draghi wskazał również na pojawienie się sygnałów rosnącej presji płacowej, które wspierają prognozy narastania presji inflacyjnej. W jego ocenie europejska inflacja wciąż potrzebuje jednak „pomocy” ze strony EBC, aby osiągnąć cel banku. Dlatego EBC powinien pozostać ostrożny i cierpliwy.

Podsumowując, nadal zakładamy, że program QE (z wyłączeniem reinwestycji) zostanie wygaszony w 2018, po ograniczeniu jego skali w 4q18. Jednocześnie, uważamy, że podwyżki stóp procentowych są odległą przyszłością i nie spodziewamy się ich wcześniej niż w 2h19.

Źródło/Autor: PKO Bank Polski