Szwedzki Bank Narodowy odsuwa podwyżki stóp procentowych w czasie

Riksbank Szwedzki Bank Narodowy

Riksbank nie zmienił parametrów polityki pieniężnej, pozostawiając główną stopę procentową poniżej zera. Jednocześnie Riksbank odsunął w czasie moment pierwszej w cyklu podwyżki stóp procentowych na 4q18 (obniżając prognozowaną ścieżkę stóp procentowych). Decyzja nie była jednomyślna (1 z głosujących opowiedział się za podwyżką stóp). Prognozy inflacji Riksbanku zostały skorygowane nieznacznie w dół jedynie w 2018, a w dłuższym horyzoncie nie zmieniły się. Choć Riksbank ma już dużo argumentów za podwyżkami stóp (m.in. ostatnia deprecjacja SEK, wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych), to jednak naszym zdaniem czynniki te nie będą wystarczające, aby wygenerować wyraźny impuls inflacyjny. Ograniczający wpływ na procesy cenowe powinny mieć jeszcze globalny brak presji inflacyjnej a także przecena na rynku nieruchomości, która może istotnie osłabić konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Biorąc pod uwagę, że oba te czynniki mogą odcisnąć się wyraźnie na bieżących odczytach inflacji i wzrostu PKB, zmieniamy naszą prognozę stóp procentowych Riksbanku. Prognozujemy, że w tym roku nie będzie podwyżek stóp procentowych w Szwecji (wobec poprzednio oczekiwanych 2 podwyżek) a pierwszej podwyżki można spodziewać się dopiero w 2h19, wraz z początkiem normalizacji polityki pieniężnej EBC.

Centrum Analiz PKO Bank Polski