Gołębi EBC osłabił kurs euro. Złoty pozostaje słaby

Mario Draghi

Korekta spadkowa rentowności zagranicą wspiera również polską krzywą dochodowości. Gołębi EBC osłabił euro. Kurs EURUSD spadł do 1,21. Złoty stabilny w okolicach 4,23 na EURPLN.

Rynek walutowy i stopy procentowej

Złoty pozostaje słaby. W czwartek kurs EURPLN notowany był blisko 4,23. Brak perspektyw w kwestii zmiany stóp w Polsce, powoduje, że PLN reaguje przede wszystkim na zachowanie rynku głównej pary walutowej. EURUSD schodzi na coraz niższe poziomy, w czwartek, testując wsparcie na poziomie 1,21 USD. W ostatnich dniach do skracania krótkich pozycji w USD zachęcał wzrost rentowności długu amerykańskiego na bazie rosnących oczekiwań inflacyjnych nasilanych wysokimi cenami ropy naftowej. W czwartek dolara dodatkowo wspierały lepsze od oczekiwanych dane z USA (zamówienia na dobra trwałe i tyg. raport z rynku pracy), a przede wszystkim gołębi wydźwięk posiedzenia EBC.

Bank zachował stopy procentowe bez zmian i potwierdził utrzymanie programu QE do końca września br. lub dłużej (do momentu aż zauważy trwałe dostosowanie ścieżki inflacji). EBC podtrzymał też zamiar utrzymania stóp na obecnych poziomach poza horyzont programu skupu aktywów. Posiedzenie zbiegło się z publikacją serii słabych danych z gospodarki EZ wspierających łagodną politykę banku, co dało komfort władzom EBC w podtrzymaniu gołębich poglądów.

Podczas konferencji prasowej, prezes Mario Draghi unikał zapewnień czy w czerwcu podane zostaną dalsze szczegóły wychodzenia z programu skupu aktywów twierdząc, że Rada Prezesów EBC nie dyskutowała o zagadnieniach polityki monetarnej. Draghi zwrócił uwagę na spowolnienie aktywności gospodarczej, jednak jego zdaniem rozwój EZ powinien pozostać solidny. Oczekuje też powrotu inflacji do celu w średnim terminie.

Posiedzenie EBC nie przyniosło nowych informacji w kwestii polityki monetarnej w strefie euro, co dało pole do odreagowania ostatnich wzrostów rentowności obligacji w Europie. Niemieckie 10-letnie Bundy odsunęły się od granicy 0,60%, a w ostatnich dwóch dniach cała tamtejsza krzywa dochodowości przesunęła się o blisko 5pb w dół. Wzrost cen papierów dłużnych wspierała również sytuacja w USA, gdzie papiery 10-letnie po naruszeniu poziomu 3% na razie nie wykazują potencjału do kontynuacji tego ruchu, biorąc pod uwagę bardzo płaskie nachylenie krzywej UST.

Polskie papiery skarbowe podążały w czwartek za notowaniami zagranicą. Spadki dochodowości obligacji były widoczne we wszystkich tenorach, co dodatkowo wspierał fakt niskiej podaży papierów na piątkowej aukcji. W piątek MF opublikuje też plan podaży obligacji skarbowych w maju, gdzie planowana sprzedaż powinna pozostać na relatywnie niskich poziomach i nie przekraczać tej z kwietnia. W takiej sytuacji oczekujemy, iż w najbliższych dniach rentowności polskich papierów 2-letnich powinny pozostać przy 1,50%, 5-letnie w przedziale 2,30%-2,40% a 10-letnie blisko 3,0%. Spread dochodowości polskich instrumentów dłużnych nad zagranicznymi również powinien utrzymać się na relatywnie niskich poziomach, gdzie w odniesieniu do krzywej amerykańskiej jest on już tylko nieznacznie dodatni na dłuższym krańcu.

Wykres dnia: Gołębia polityka EBC na tle jastrzębiego FOMC wywiera presję na euro (obecnie EURUSD notuje najniższe poziomy od stycznia br.).

gołębia polityka EBCAutorzy: Joanna Bachert, Arkadiusz Trzciołek / Źródło: PKO Bank Polski