EBC ogłosił dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, czas na decyzję FOMC

forex giełda

W piątek (13.09.2019) Europejski Bank Centralny ogłosił dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro, obniżając stopę depozytową z -0,4% do -0,5%. Co więcej, EBC ogłosił wznowienie od 1 listopada programu skupu aktywów na rynkach finansowych w skali 20 mld EUR miesięcznie, dla którego nie ustalono daty końcowej. W celu zwiększenia akcji kredytowej w strefie euro, bank centralny złagodził warunki ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących (TLTRO III). Wspomniane wyżej działania EBC mają za zadanie pobudzić wzrost gospodarczy i wesprzeć inflację w warunkach słabszych perspektyw gospodarczych. Prezes EBC Mario Draghi ocenił przedstawiony pakiet jako adekwatny, jednak zaznaczył, iż w Radzie Prezesów panuje opinia, że to polityka fiskalna powinna zostać głównym narzędziem stymulacji aktywności gospodarczej w Strefie Euro.
Dodatkowo EBC ujawnił szczegóły zapowiedzianego wcześniej systemu oprocentowania rezerw. Rezerwy, utrzymywane przez banki komercyjne w EBC, będą podzielone na dwa poziomy, z których tylko jeden będzie podlegał ujemnemu oprocentowaniu. Program ten ma na celu zmniejszyć wpływ ujemnych stóp depozytowych na wyniki finansowe banków komercyjnych.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 2,74%. Notowania największych spółek (tworzących index WIG20) zyskały aż 3,69%. Z kolei indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z lekkim spadkiem: 0,16% dla sWIG80 oraz 0,15% dla mWIG40.

Nadchodzący tydzień będzie bogaty w dane makroekonomiczne z USA. We wtorek (17.09.2019) poznamy dane o produkcji przemysłowej. W środę (18.09.2019) publikacja decyzji FOMC w sprawie stóp procentowych. Z kolei w czwartek (19.09.2019) poznamy wartość indeksu wskaźników wyprzedzających Conference Board oraz dane o złożonych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Interesujące dane będą również napływały z Polski. W środę (18.09.2019) zostaną upublicznione dane o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu. W czwartek (19.09.2019) poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej. Natomiast w piątek (20.09.2019) nadejdzie kolej na dane o sprzedaży detalicznej.

Departament Zarządzania i Analiz SUPERFUND TFI S.A.