EBOR udzielił pożyczki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w wysokości 255 milionów PLN

pozyczka

Beneficjentem pożyczki w wysokości 255 milionów PLN (60 milionom EURO) udzielonej spółce Raiffeisen- Leasing Polska S.A. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce. Środki mają trafić do przedsiębiorców pragnących zmniejszyć wydatki energetyczne, poprzez wymianę urządzeń na nowe i bardziej wydajne.

Raiffeisen Leasing przeznaczy co najmniej 70% środków z kredytu EBOR na finansowanie projektów zrównoważonych źródeł energii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast pozostałe 30% środków zostanie przeznaczonych na zakup wyposażenia, lekkich pojazdów dostawczych, pojazdów ciężarowych oraz przyczep używanych przez przedsiębiorstwa. Fundusze będą dostępne dla kredytobiorców w formie pożyczek bądź leasingu.

Kredyt EBOR jest częścią programu Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing), skierowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), który jest pierwszą taką inicjatywą finansowania zrównoważonej energii w Polsce uruchomioną bez dotacji. Program PolSEFF został rozpoczęty w 2010 roku i ma na celu wspomaganie poprawy efektywności energetycznej Polski, gdyż polska gospodarka nadal pozostaje silnie uzależniona od węgla, a zużycie tego surowca jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Do chwili obecnej EBOR sfinansował 457 projektów w sektorze MSP w ramach programu PolSEFF, co pozwoliło zmniejszyć zużycie energii o ponad 50,000 MWh rocznie oraz zredukować emisję dwutlenku węgla o 36,000 tCO2. Raiffeisen Leasing jest piątą instytucją finansową, która w ramach programu będzie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, wspomagając poprawę efektywności energetycznej.

“Bardzo doceniamy możliwość współpracy z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Będzie ona służyć polskim przedsiębiorstwom z sektora MSP, zwiększając ich efektywność energetyczną oraz wspomoże modernizację ich urządzeń. Projekt ten nie tylko służy środowisku naturalnemu, ale ma bardzo duże znaczenie również z ekonomicznego punktu widzenia. Jesteśmy przekonani, że poprzez współpracę z Raiffeisen Leasing  będziemy przyczyniać się do zwiększania znaczenia leasingu, jako ważnego źródła długoterminowego finansowania dla mniejszych przedsiębiorstw” – powiedział Phil Bennett, Pierwszy Wiceprezes EBRD.

Romuald Zienkiewicz, Dyrektor Finansowy Raiffeisen Leasing, dodał: “Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej gospodarki. Poprzez nawiązanie współpracy między Raiffeisen Leasing oraz EBOR tworzymy nowe możliwości finansowania projektów w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Taki innowacyjny program pozwala nie tylko zwiększać ilość inwestycji, ale jednocześnie wspomaga ochronę środowiska.”

Od początku swojej działalności w Polsce tj. od 1991 roku EBOR zainwestował w ponad 360 projektów na łączną kwotę 7.7 miliarda PLN. Obok wciąż bardzo szerokiej gamy produktów przeznaczonych dla banków i sektora przedsiębiorstw, Bank zbudował w ostatnich latach portfel inwestycyjny (inwestycji w dług oraz zakup udziałów), który odpowiada na wysokie zapotrzebowanie sektora finansowego.