Eco5Tech wypracowało 4-krotny wzrost zysku netto w I kwartale 2022 r.

Alicja Gackowska Prezes Zarządu Eco5tech
Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5tech

Spółka Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, wypracowała 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kwartale br., co stanowi 17,5% wzrost w porównaniu do okresu styczeń-marzec ubiegłego roku. W prezentowanym okresie Eco5tech pozyskał prawie 0,5 mln zł dotacji na rozwój swoich innowacyjnych projektów. Wysoki poziom sprzedaży oraz zdobyte granty przełożyły się na świetny wynik końcowy. Zysk netto Spółki był wyższy o 440% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku i wyniósł  blisko 620 tys. zł.  

„W pierwszym kwartale br. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię rozwoju związaną
z opracowywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych, projektowaniem i implementacją projektowo – wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech. Realizowaliśmy również usługi nadzoru i zarządzania inwestycjami budowlanym. Kontynuowaliśmy również wcześniej rozpoczęte projekty ale także rozpoczęliśmy realizację nowych.”.
– mówi Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5Tech.

Na bardzo dobry wynik osiągnięty w tym kwartale miało też wpływy końcowe rozliczenie projektów dofinansowywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które dotyczyły m.in. opracowania innowacyjnego urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego.

W I kwartale 2022 r. Spółka pozyskała znaczącą umowę dotyczącą pełnienia obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie. Wartość podpisanej umowy wyniosła blisko 300 tys. zł. Ze względu na zakres prac oraz tryb finansowania prace potrwają do 2023 roku.

Kolejnym znaczącym projektem było zawarcie umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji usług przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania prac budowlanych oraz wdrożenia innowacyjnych technologii PropTech w budynku biurowo-usługowym. Wartość podpisanej umowy to 12,3 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca grudnia bieżącego roku. Częściowe rozliczenie niniejszego zadania w I kwartale br. znacząco wpłynęło na osiągnięty wynik finansowy w tym okresie.

W obszarze nowoczesnych technologii dla budownictwa i rynku nieruchomości (PropTech) Eco5Tech rozpoczęło prace zawiązane z projektem „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach” dla którego pod koniec 2021 roku pozyskała znaczące dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 3,78 mln zł. W ramach projektu Eco5tech przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu, umożliwiającego bezpieczne i komfortowe korzystanie z danego budynku. Opracowany system będzie wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Spółka planuje dostarczyć zintegrowane narzędzie dostępne poprzez aplikację. System będzie badał aktualne zagrożenie i uruchamiał alerty.

„W I kwartale 2022 roku miało miejsce przełomowe dla naszej firmy wydarzenie, którym był debiut na rynku NewConnect. Z sukcesem zakończony został długotrwały i złożony proces związany z wprowadzeniem akcji Spółki Eco5tech na rynek NewConnect. Nasz debiut został uznany jako jeden z najbardziej udanych w ostatnim czasie, co wskazuje na nasz potencjał oraz postrzeganie wśród inwestorów.” – zakończyła Alicja Gackowska.

Eco5Tch kontynuuje również prace nad urządzeniem rejestrującym i współdzielące dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego – MCA5tech (Media Consumption Analyzer). Produkt ten będzie umożliwiał przeprowadzenie analizy energooszczędności budynku, uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu oraz wpływ na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi.