EDP i ENGIE łączą siły z zamiarem stworzenia wiodącego globalnego gracza w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Antonio Mexia, CEO EDP i prezes EDPR
Antonio Mexia, CEO EDP i prezes EDPR

Antonio Mexia, CEO EDP i prezes EDPR, oraz Isabelle Kocher, CEO ENGIE, ogłosili 21.05.2019 podpisanie strategicznego protokołu ustaleń o stworzeniu przedsięwzięcia joint venture, w którym EDP i ENGIE miałyby odpowiednio po połowie udziałów. Działalność nowego podmiotu ma obejmować realizację projektów stacjonarnych i pływających farm wiatrowych. Powstające joint venture będzie jedynym podmiotem, za pośrednictwem którego EDP (poprzez swoją spółkę zależną EDP Renewables – EDPR) i ENGIE będą realizować inwestycje w projekty morskich farm wiatrowych na świecie. Tym samym wspomniane joint venture stanie się jednym z pięciu największych światowych graczy w tej branży, korzystając z doświadczenia i możliwości rozwoju obu spółek.

Zgodnie z protokołem ustaleń EDP i ENGIE połączą w przedsięwzięciu joint venture swoje portfele istniejących morskich farm wiatrowych oraz projektów w fazie realizacji. Joint venture ma wyjściowo posiadać łącznie 1,5 GW mocy zainstalowanej w projektach w fazie budowy i 4,0 GW mocy zainstalowanej w planowanych projektach. Do 2025 r. joint venture ma dysponować portfelem, w którego skład wchodzą projekty w fazie eksploatacji i w budowie o łącznej mocy zainstalowanej między 5 a 7 GW , oraz projekty na zaawansowanym etapie realizacji o łącznej mocy zainstalowanej między 5 a 10 GW3.

EDP i ENGIE uważają, że morska energetyka wiatrowa staje się kluczowym czynnikiem w światowej transformacji energetycznej, a co za tym idzie – następuje dynamiczny rozwój rynku i zaostrzenie konkurencji. Obie spółki twierdzą, że powołanie podmiotu o potencjale działania na dużą skalę, o globalnym zasięgu biznesowym i istotnych możliwościach zawierania umów sprzedaży energii, wspartego zaangażowanym zespołem, umożliwi szybszą rozbudowę portfela aktywów, a stabilne partnerstwo podniesie wydajność działalności gospodarczej.

Joint venture powstaje przede wszystkim z myślą o rynkach w Europie, Stanach Zjednoczonych i wybranych lokalizacjach w Azji – zgodnie z założeniem, że te obszary mają największy potencjał wzrostu. Model działalności nowego przedsięwzięcia opiera się na samofinansowaniu, a realizowane w jego ramach projekty będą spełniać kryteria inwestycyjne obu spółek.

EDPR i ENGIE zawiązują ambitny sojusz po udanej sześcioletniej współpracy obu podmiotów w charakterze partnerów konsorcjalnych przy realizacji projektów stabilnych farm wiatrowych w Dieppe Le Tréport i Yeu Noirmoutier we Francji oraz w Moray East i Moray West w Wielkiej Brytanii. EDPR i ENGIE współpracują również jako partnerzy przy realizacji dwóch projektów pływających morskich farm wiatrowych we Francji i w Portugalii, a także w trwającym obecnie we Francji przetargu na budowę morskiej farmy wiatrowej w okolicy Dunkierki.

Komentarz Isabelle Kocher, CEO ENGIE: „Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy zawarcie strategicznego sojuszu w obszarze morskiej energetyki wiatrowej z EDP, naszym partnerem od 2013 r. Sektor morskiej energetyki wiatrowej odnotuje znaczący wzrost do 2030 r. Dzięki nowo powstałej joint venture będziemy w stanie lepiej wykorzystać potencjał rynku, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność w jednym z naszych kluczowych obszarów wzrostu – energetyki odnawialnej. Porozumienie to jest również w pełni zgodne ze strategią przejścia ENGIE na działalność generującą zerowy poziom emisji dwutlenku węgla.”

Antonio Mexia, CEO EDP i prezes EDPR
Antonio Mexia, CEO EDP i prezes EDPR

Komentarz António Mexia, CEO EDP: „Porozumienie w sprawie współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej stanowi istotny krok naprzód w realizacji strategii EDP dotyczącej energetyki odnawialnej. Jesteśmy w pełni zaangażowani w działalność na rzecz transformacji energetycznej i budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, zgodnie z ambitnymi celami zawartymi w naszym najnowszym dokumencie strategicznym. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo wzmocni naszą pozycję w sektorze energetyki odnawialnej i pozwoli nam szybciej realizować zamierzenia w obszarze morskich farm wiatrowych. Morska energetyka wiatrowa będzie stanowić jeden z kluczowych obszarów rozwoju w przyszłej dekadzie.”

Realizacja tego projektu zależy od wyników procesu zatwierdzenia planu na szczeblu socjalnym, korporacyjnym, prawnym, regulacyjnym i umownym. Grupa zamierza rozpocząć działalność joint venture przed końcem 2019 r.