EDP Renováveis uzyskało od EBI i BPI finansowanie w kwocie 112 mln euro na budowę i eksploatację dwóch farm wiatrowych

Europejski Bank Inwestycyjny
  • Farmy wiatrowe powstaną w dystryktach Coimbra i Guarda, na zachodzie i północy kraju.
  • W fazie realizacji utworzą ok. 560 miejsc pracy.
  • Finansowanie z EBI ma wsparcie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczy 65 milionów euro, a BPI kolejne 47 milionów euro dla EDP Renováveis S.A. (EDPR), jednego z największych producentów energii wiatrowej na świecie, na sfinansowanie budowy i eksploatacji dwóch lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 125 MW, które powstaną w portugalskich dystryktach Coimbra i Guarda. Projekt jest współfinansowany przez Banco BPI i EBI przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi główny filar Planu inwestycyjnego dla Europy.

Dzięki finansowaniu z EIB, EDPR zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatować dwie średniej wielkości farmy wiatrowe: Tocha II, o mocy 33 MW, i Sincelo, o mocy 92 MW. Farma wiatrowa Tocha II powstanie w gminie Cantanhede w dystrykcie Coimbra, w zachodniej części Portugalii, niedaleko wybrzeża Atlantyku. Z kolei farma wiatrowa Sincelo zostanie zbudowana na styku gmin Pinhel i Guarda w dystrykcie Guarda, na północnym wschodzie kraju. Projekt ten bezpośrednio przełoży się na wzrost zatrudnienia; przewiduje się, że w trakcie budowy powstanie ok. 560 tymczasowych miejsc pracy.

Uruchomienie farm wiatrowe przybliży Portugalię do realizacji celów energetycznych i klimatycznych, zgodnie z którymi do 2030 roku 47% zużycia energii końcowej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. To samo dotyczy ustanowionego przez Komisję Europejską wiążącego celu, zgodnie z którym do 2030 roku z OZE pochodzić ma 32% zużytej energii końcowej.

Wspólne finansowanie tego przedsięwzięcia przez EBI i BPI potwierdza zaangażowanie obu instytucji na rzecz zrównoważonego finansowania i wspierania inicjatyw sprzyjających środowisku naturalnemu, a także przyczyniających się do zapobiegania zmianom klimatycznym i łagodzenia ich skutków oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Bank UE udzieli wsparcia w postaci kredytu na zieloną energię, przyznanego na warunkach spełniających wymagania programu obligacji odpowiedzialnych środowiskowo (Climate Awareness Bonds) EBI. W rezultacie projekt ten najprawdopodobniej zostanie zaliczony do portfela transakcji kredytowych finansowanych z emisji tego typu obligacji.

Wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Félix, odpowiedzialny za działalność Banku w Portugalii, stwierdza: Bardzo cieszy nas zacieśnienie partnerskiej współpracy z EDP Renováveis przy tym flagowym projekcie, ponieważ wzmacnia to zaangażowanie banku w promocję działań na rzecz klimatu, rozwoju gospodarczego i spójności. Wspieranie celów Portugalii w zakresie obniżenia emisyjności, przy jednoczesnym pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy, jest jednym z głównych priorytetów EBI. Jeśli naprawdę pragniemy, aby ożywienie gospodarcze po pandemii było zielone i inkluzywne, powinniśmy wspierać dostawy energii odnawialnej i jej szerokie wykorzystanie zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i przez naszych obywateli.

Komisarz ds. Gospodarki Paolo Gentiloni, dodaje: Umowa między EBI i EDP Renováveis, wspierana przez Plan inwestycyjny dla Europy, jest korzystna zarówno dla klimatu, jak i dla gospodarki. Przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych pozwoli ona bowiem sfinansować nowe lądowe farmy wiatrowe na zachodzie i północy Portugalii, przybliżając tym samym kraj do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie planów energetycznych i klimatycznych, a także pomóc w stworzeniu nowych miejsc pracy.

Tymczasowy dyrektor generalny EDP Renováveis Rui Teixeira zauważa: Jako EDP Renováveis jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy liczyć na wsparcie EBI i BPI w procesie rozwoju nowych projektów, które przyczynią się do realizowania przez Portugalię planu na rzecz energii i klimatu, celów Komisji Europejskiej, a także umożliwią stworzenie ponad pół tysiąca miejsc pracy. Ten projekt zwiększa nasze zaangażowanie w portugalski sektor odnawialnych źródeł energii oraz w poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, jak również wzmacnia naszą kluczową rolę jako światowego lidera w sektorze energii odnawialnej.

Członek zarządu Banco BPI Pedro Barreto komentuje: BPI jest wieloletnim partnerem grupy EDP, a transakcja ta stanowi kolejny dowód naszej dobrej współpracy. Kierowanie się kryteriami ESG, dotyczącymi środowiska, kwestii społecznych i zarządzania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, stanowi część nowego, rosnącego w siłę trendu, który w niedalekiej przyszłości bardzo zyska na znaczeniu. Udział w projekcie we współpracy z EBI stanowi dla nas powód do dumy oraz sprawia, że Banco BPI staje się punktem odniesienia w dziedzinie finansowania portugalskich spółek zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.