Eesti Energia osiągnęła w II kwartale 2020 r. zysk netto w wysokości 7 mln euro

Eesti Energia (002)

W II kwartale 2020 r. Eesti Energia wypracowała zysk netto w wysokości 7 mln euro, przy przychodach na poziomie 168 mln euro.

Przychody Grupy spadły o 36,5 mln euro (-18%) w porównaniu z rokiem poprzednim. EBITDA wyniosła 54,8 mln euro (- 13%), a zysk netto spadł o 2,4 mln euro do 7 mln euro (-26%).

Jak powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Grupy i członek zarządu, biorąc pod uwagę ogólnie niekorzystne warunki prowadzenia działalności, spadek zużycia energii na świecie i nadpodaż w produkcji, spółka może być zadowolona. Avila podkreślił, że w reakcji na pogarszającą się sytuację na rynku, konieczna była odpowiednia modyfikacja procesów produkcyjnych oraz ograniczenie kosztów i inwestycji.

Rynek energii elektrycznej znalazł się pod presją dwóch czynników – wysokiej podaży wynikającej z dobrych warunków dla produkcji energii wodnej i wiatrowej w krajach nordyckich i niskiego popytu ze względu na ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na rynkach, na których działamy, ceny energii elektrycznej były o 30-60% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Rynek cechowała duża zmienność. Po raz pierwszy zaobserwowaliśmy także ujemną cenę energii elektrycznej w krajach bałtyckich – wyjaśnił Avila.

W II kwartale br. produkcja energii wodnej w krajach nordyckich wzrosła w porównaniu do 2019 r. o jedną piątą, czyli o 8 TWh. Wzrost jest porównywalny z rocznym zużyciem energii elektrycznej w Estonii. Rynek Nord Pool jako całość charakteryzował się najniższym zużyciem energii elektrycznej od czterech lat, a w Estonii – najniższym od sześciu.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej Eesti Energia w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii i Szwecji spadła o jedną dziesiątą do 1532 GWh. Produkcja energii elektrycznej spadła do 629 GWh (-46%), a udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł 277 GWh (+11%).

Całkowita produkcja energii odnawialnej wzrosła w ciągu roku o jedną piątą, do 390 GWh, na co złożyła się energia elektryczna wyprodukowana w estońskich i litewskich elektrowniach wiatrowych (230 GWh), energia elektryczna z biomasy (47 GWh) oraz energia cieplna (113 GWh). W ciągu kwartału udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyniósł średnio 41%. 

Popyt na produkty naftowe spadł o jedną czwartą w szczytowym momencie kryzysu związanego z koronawirusem. Przez chwilę odnotowaliśmy również niespotykaną dotychczas ujemną cenę. Nie musieliśmy jednak ograniczać własnej produkcji ropy. Rynek wychodzi z załamania, a trend cenowy jest dla nas korzystny – wyjaśnił Avila. – Jeśli bilans wodny w krajach skandynawskich ustabilizuje się i nie wystąpi druga fala koronawirusa, możemy liczyć na poprawę perspektyw dla rynków energii w II półroczu i będziemy mogli kontynuować nasze długoterminowe plany inwestycyjnedodał Avila.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.