Eesti Energia zainwestowała prawie 100 mln euro w II kwartale 2022 r.

Eesti Energia

Zysk netto Eesti Energia w II kwartale 2022 r. wyniósł 33 mln euro. W tym samym okresie Grupa zainwestowała ponad 98 mln euro, głównie w produkcję energii odnawialnej, konserwację sieci elektrycznych oraz nowe przyłączenia do sieci. Są to największe kwartalne inwestycje Eesti Energia w ostatnich latach.

Misją Eesti Energia jest wspieranie zielonej rewolucji. W najbliższych latach planujemy zainwestować miliardy euro w rozwój przystępnej cenowo i przyjaznej środowisku energii elektrycznej oraz w zwiększanie niezależności energetycznej. Nasze dobre wyniki finansowe pozwolą nam realizować te ambitne plany – tłumaczy Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia.

W latach 2022-2026 Eesti Energia planuje zainwestować blisko 2,5 mld euro, z czego większość w budowę nowych farm wiatrowych i parków słonecznych na wszystkich rynkach, na których Grupa prowadzi działalność.

W II kwartale 2022 r. Eesti Energia zainwestowała prawie 40 mln euro w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Do nowo budowanych elektrowni należą m.in.: farmy wiatrowe Purtse w Estonii, Tolpanvaara w Finlandii, Akmene i Šilale II na Litwie, a także farmy fotowoltaiczne w Zambrowie i Dębniku w Polsce oraz Purtse w Estonii – które łącznie osiągną 258 MW mocy produkcyjnych. Ponadto Enefit Green nabył od Eesti Energia obecnie realizowaną farmę wiatrową Tootsi o mocy 74 MW. Ta nowoczesna inwestycja, która będzie powstawać równolegle z farmą Sopi (o mocy 161 MW), podwoi produkcję energii wiatrowej w Estonii.

Najszybszym i najbardziej opłacalnym wsparciem dla społeczeństwa w czasie kryzysu energetycznego jest elektryfikacja, która umożliwia zastępowanie kopalnych źródeł energii, takich jak paliwa silnikowe w transporcie, czy gaz ziemny w energetyce cieplnej, zieloną energią elektryczną – dodaje Andri Avila.

Eesti Energia jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą energii w regionie Morza Bałtyckiego. W II kwartale 2022 r. Grupa zwiększyła sprzedaż energii klientom indywidualnym o jedną piątą na wszystkich rynkach do 2,3 TWh. Największy wzrost sprzedaży odnotowała na Łotwie (+56%). W II kwartale 2022 r. Eesti Energia sprzedała o ponad połowę (58%) energii więcej w Polsce, Finlandii, na Łotwie i Litwie niż na rodzimym rynku w Estonii.

Przychody ze sprzedaży Grupy w II kwartale 2022 r. były wyższe o 73% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosły blisko 417 mln euro. W raportowanym okresie EBITDA wzrosła 2,5-krotnie, do prawie 80 mln euro. Zysk netto wyniósł ponad 33 mln euro, czyli prawie 3-krotnie więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.