Eesti Energia zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do 2045 r.

Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia
Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia

Długoterminowy plan działań Grupy Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, przewiduje rezygnację z produkcji energii elektrycznej z użyciem łupków bitumicznych do 2030 r. i przejście na produkcję energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Spółka nie będzie już produkować paliw płynnych z łupków bitumicznych po 2040 roku, po tym, jak nowsze instalacje do pirolizy zostaną całkowicie przeprojektowane do produkcji surowców dla przemysłu chemicznego. Najpóźniej do 2045 roku cała produkcja będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Emisje CO2 Eesti Energii w ciągu ostatnich kilku lat spadły trzykrotnie: z 11,3 mln ton w 2018 roku do 3,8 mln ton w 2020 roku. W 1990 roku emisja CO2 spółki wynosiła 20 mln ton, co oznacza, że emisja dwutlenku węgla firmy zmniejszyła się do tej pory o 81%, a państwo estońskie osiągnęło cel redukcji gazów cieplarnianych na rok 2030.

Eesti Energia opracowała plan, mający na celu ostateczne przejście na produkcję neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla oraz pomoc innym sektorom w zmniejszeniu ich negatywnego wpływu na środowisko.

Wierzymy, że elektromobilność, czyli szersze wykorzystanie zielonej energii elektrycznej w transporcie, gospodarstwach domowych i procesach przemysłowych, jest najlepszym i najszybszym sposobem na zmniejszenie emisji CO2 w Estonii i na świecie. W ciągu najbliższych pięciu lat Eesti Energia zwiększy swoje zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dwuipółkrotnie – wyjaśnił Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia.

Naszą rolą i misją jest wspieranie zielonej rewolucji. Pomagamy naszym klientom planować, a następnie realizować ich drogę w kierunku mniejszego śladu ekologicznego. W tym celu oferujemy szeroki wachlarz usług i kompletnych rozwiązań, które są dostępne dla naszych klientów – dodał.

Wykorzystanie łupków bitumicznych w elektrowniach cieplnych zakończy się w latach 2026-2030. Pozostałe elektrownie będą wykorzystywać wyłącznie drewno odpadowe i gaz półkoksowy powstający jako produkt uboczny przy produkcji ropy naftowej, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej.

Rolą elektrowni sterowanych będzie świadczenie usług, które pomogą utrzymać stabilność sieci energetycznej po odłączeniu krajów bałtyckich od systemu elektroenergetycznego Federacji Rosyjskiej.

W najbliższych latach w produkcji paliw płynnych rozpocznie się także zastępowanie łupków bitumicznych alternatywnymi surowcami – zużytymi oponami i odpadami z tworzyw sztucznych.

Po 2030 roku Eesti Energia zrobi kolejny krok i odejdzie od produkcji paliw płynnych w kierunku produkcji surowców dla przemysłu chemicznego z łupków bitumicznych, odpadowego oleju z tworzyw sztucznych, gazu półkoksowego i CO2 wychwytywanego przez przemysł, z którego z kolei inne branże mogą produkować opakowania z tworzyw sztucznych, farby, rozpuszczalniki, paliwa, kleje, odzież w przemyśle tekstylnym itp.