EKF 2020: celny impuls fiskalny kluczem do przygotowania gospodarki na drugą falę pandemii koronawirusa

konferencja kamera

Wśród prelegentów otwierających X Europejski Kongres Finansowy dominowało przekonanie, że polska gospodarka jest dobrze przygotowana na nadejście drugiej fali pandemii koronawirusa. Jednocześnie przekonywano o stymulującej rozwój gospodarczy roli polityki fiskalnej, szczególnie w sferze inwestycji publicznych.
Jak powiedział Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i jednocześnie koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), o zmianie formy wydarzenia na hybrydową zadecydowano już w marcu, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Od tamtej pory udało się zorganizować około 40 spotkań online.

O wyzwaniach gospodarczych najbliższych miesięcy opowiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. W jego opinii druga fala pandemii będzie mieć inny charakter od pierwszej. Krajowy system gospodarczy ma być jednak dobrze przygotowany do tego, aby jej sprostać.

„Wchodząc w drugą falę pandemii jestem przekonany, że polska gospodarka jest do tego dobrze przygotowana. W sektorze przedsiębiorstw depozyty są wyższe o ponad 50 miliardów zł niż były jeszcze w marcu, więc firmy dysponują dość solidną poduszką płynnościową” – stwierdził prezes PFR.

Zdaniem Pawła Borysa obecna aktywność gospodarcza stanowi ok. 93-95 proc. stanu sprzed pandemii, zaś zasoby finansowe na okres co najmniej trzech miesięcy deklaruje blisko 50 procent przedsiębiorstw. Teraz największym wyzwaniem dla gospodarki jest spadek wydatków inwestycyjnych firm oraz wydatków konsumentów.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusz Kościński, pandemię koronawirusa określił jako jeden z największych wstrząsów gospodarczych ostatnich kilkudziesięciu lat. Według niego ważne jest, aby odpowiedź na tak globalne wyzwanie była wielopoziomowa. Kluczowa ma być tu odważna i ekspansywna polityka fiskalna.

„Musimy przełamać niepewność sektora prywatnego, która może ograniczać skalę inwestycji i konsumpcji. Potrzebujemy dobrze wycelowanego impulsu fiskalnego. Chodzi przede wszystkim o inwestycje publiczne, które w dobie kryzysu i bardzo niskich stóp procentowych wpływają pozytywnie na gospodarkę” – podkreślił szef resortu finansów.

Dodatkowym kołem zamachowym dla polskiej gospodarki są wydatki na cele społeczne, których w opinii Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie należy ograniczać. Wzrost długu publicznego, który nieuchronnie nadejdzie, uda się ograniczyć w kolejnych latach. To podejście do polityki antykryzysowej mają potwierdzać agencje ratingowe.

Swoje prognozy związane z inflacją w ramach wykładu inauguracyjnego EKF 2020 przedstawił Charles Goodhart, emerytowany profesor bankowości i finansów w Centrum Badawczym Financial Markets Group na London School of Economics. Jego zdaniem silniejszą presję inflacyjną może wymusić między innymi starzejące się społeczeństwo.
Charles Goodhart wyjaśnił, że wzrost współczynnika obciążenia demograficznego (stosunek liczby dzieci i emerytów w społeczeństwie do liczby osób w wieku produkcyjnym) w naturalny sposób podniesie inflację. Spadająca wraz z nim dostępność siły roboczej wpłynie na zwiększenie jej kosztów i przyczyni się do podniesienia naturalnej stopy bezrobocia.

Zwiększenie współczynnika obciążenia demograficznego zdaniem Goodharta zawdzięczamy w dużej mierze wzrostowi średniej długości życia. Jednocześnie seniorzy będą wymagać coraz większych nakładów na ochronę zdrowia, ze względu na rosnący odsetek chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy choroba Parkinsona.
Wśród konkluzji przytoczonych przez Charlesa Goodharta dominowało przekonanie, że obecna pandemia koronawirusa przyspieszy wzrost inflacji. Przed gospodarką światową stanie również trudne wyzwanie wyjścia z pułapki zadłużenia. Z kolei wzrost wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa będzie wymagać podniesienia podatków.

Jubileuszowy X Europejski Kongres Finansowy pod hasłem „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” ze względu na pandemię koronawirusa odbywa się w formule online w dniach 12-14 października 2020. Szczegółowy program wydarzenia oraz transmisje online można znaleźć na oficjalnej stronie https://www.efcongress.com