Elastyczna praca tylko dla pracowników wyższego szczebla

ceo (3)

Już 84 proc. polskich przedsiębiorstw oferuje elastyczne warunki pracy, ale połowa z nich daje taką możliwość tylko pracownikom wyższego szczebla.

Jak wynika z nowego raportu firmy Regus, ponad 80 proc. przedsiębiorstw w Polsce daje swoim pracownikom możliwość elastycznej pracy. Ponadto większość z nich przekonała się, że elastyczne warunki pracy oferowane pracownikom zapewniają im znaczne korzyści, takie jak zwiększenie produktywności, zmniejszenie kosztów ogólnych oraz personel mogący lepiej godzić życie zawodowe i prywatne. 59 proc. firm w Polsce wierzy, że elastyczna praca kosztuje mniej niż praca w sztywnych godzinach.

Jak powiedział Jarek Pilch z polskiego oddziału firmy Regus: „Fakt, że elastyczna praca stała się normą, jest dobrą wiadomością dla wszystkich: nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale także całego społeczeństwa, a nawet środowiska. Po raz pierwszy ogólnoświatowy raport oparty na odpowiedziach 17 tys. respondentów daje tak szeroki obraz stosunku pracodawców do elastycznych form zatrudnienia oraz związanych z nimi korzyści”.

Dwie trzecie przedsiębiorstw oferujących elastyczne warunki pracy przedstawia dane mówiące o tym, że ich personel cieszy się dużo lepszą równowagą między życiem zawodowym i prywatnym, co przekłada się na większe zadowolenie i motywację. Połowa przedsiębiorstw podaje, że taka praca polepsza wydajność personelu, a jedna czwarta informuje, że pomaga pracownikom w szybkim dostosowaniu się do gwałtownego wzrostu ilości zadań do wykonania. Dwie piąte firm oferujących elastyczne formy pracy uważa również, że taka polityka pomaga im w zatrudnianiu ludzi w bardziej odległych miejscach.

Jednocześnie z raportu wynika, że główną przeszkodą w zatrudnianiu pracowników na elastycznych zasadach pracy jest zaufanie. 50 proc. polskich firm zapewnia tę formę pracy wyłącznie pracownikom wyższego szczebla. „Uzależniając przywilej elastycznej pracy od szczebla zajmowanego stanowiska, część przedsiębiorstw nie tylko traci wiele możliwych korzyści, ale może do siebie zrazić wartościowych pracowników, których przyciągnięcie kosztowało ich wiele wysiłku” — komentuje Jarek Pilch i dodaje, że „badania wskazują, że dzięki zapewnieniu

pracownikom pewnego stopnia elastyczności, rośnie ich wydajność. Niepokoi więc fakt, że część przedsiębiorstw kieruje się zasadą ograniczonego zaufania, która powstrzymuje je od oferowania elastycznej pracy wszystkim pracownikom. Coraz więcej firm dostrzega jednak korzyści związane z elastycznymi warunkami pracy i mimo, że na razie ich nie stosuje to w przyszłości planuje ich wprowadzenie”.

Metodologia
W lutym 2011 r. zgromadzono odpowiedzi ponad 17 000 respondentów z przedsiębiorstw należących do ogólnoświatowej bazy danych kontaktów firmy Regus. Baza ta zawiera ponad milion pracowników na całym świecie i jest szczególnie reprezentatywna dla kierownictwa wyższego stopnia i właścicieli firm na całym świecie. Respondentów poproszono o przedstawienie swoich poglądów na kwestie ekonomiczne i praktyki związane z elastycznymi formami zatrudnienia. Badania zostały przeprowadzone przez niezależną organizację MarketingUK.