Enefit Green z rekordową produkcją energii z OZE w 2020 r.

Aavo Kärmas, prezes Enefit Green
Aavo Kärmas, prezes Enefit Green

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia pozyskująca energię z OZE, wyprodukował w 2020 r. 1,35 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych znajdujących się na terenie Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Wyprodukowana ilość energii stanowi równowartość dwumiesięcznego zapotrzebowania energetycznego Estonii.

Największy wkład w produkcję energii elektrycznej Enefit Green miały elektrownie wiatrowe w Estonii i na Litwie, które wytworzyły łącznie 1,14 TWh energii elektrycznej, czyli o 11% więcej niż w 2019 r. 

Aavo Kärmas, prezes zarządu Enefit Green, wskazał na lepsze warunki wiatrowe i wzrost niezawodności elektrowni jako przyczynę dobrych wyników produkcyjnych. – W ubiegłym roku średnia prędkość wiatru w naszych farmach wiatrowych wyniosła 6,9 m/s, w porównaniu do 6,6 m/s w 2019 roku – różnica jest znacząca. Analiza danych produkcyjnych gromadzonych na przestrzeni lat, umożliwia szybszą reakcję na awarie i skrócenie czasu trwania przerw – wyjaśnił Kärmas. Dodał także, że strategia spółki zakłada, że to właśnie farmy wiatrowe przyczynią się w najbliższych latach do największego wzrostu produkcji.

Elektrownie słoneczne Enefit Green w Estonii i Polsce wygenerowały łącznie ponad 25 GWh energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej ze słońca wzrosła w Polsce ponad czterokrotnie. Polski rynek ma duży potencjał z punktu widzenia inwestycyjnego z uwagi na często organizowane aukcje energii odnawialnej oraz wysokie ceny energii elektrycznej –  bez wątpienia najwyższe wśród rynków, na których działamy. Jesteśmy zdecydowanie zainteresowani rozszerzeniem naszej działalności w zakresie energii słonecznej w Polsce – podkreślił Kärmas.

Produkcja peletu, ciepła i wyniki produkcji instalacji OZE na wyspie Ruhnu

Należący do Enefit Green zakład produkcji peletu Broceni wyprodukował w ubiegłym roku rekordową ilość peletu, przekraczającą możliwości projektowe zakładu (161 504 ton). Roczna produkcja energii elektrycznej hydroelektrowni w Keila-Joa wzrosła o 36% do 802 MWh.

Unikalne rozwiązanie w zakresie energii odnawialnej na wyspie Ruhnu, składające się z parku słonecznego, turbiny wiatrowej, urządzenia magazynującego i generatora zapasowego, dostarczyło wyspie 570 MWh energii elektrycznej w 2020 r., pokrywając w ten sposób połowę jej zapotrzebowania energetycznego.

Enefit Green wyprodukował w 2020 r. 544 GWh ciepła, czyli o 5% mniej niż w 2019 roku. Głównym powodem spadku produkcji było zmniejszone zapotrzebowanie w związku z cieplejszą pogodą w ubiegłym roku.

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych odgrywa kluczową rolę w realizacji strategicznego celu Eesti Energia, jakim jest wytwarzanie 43% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2024 r.

Enefit Green jest jednym z największych producentów energii odnawialnej w regionie, a także największym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich.