Energa rozpoczyna budowę hybrydowego magazynu energii

Energa rozpoczyna budowę hybrydowego magazynu energii

Przy należącej do Energi Wytwarzanie farmie wiatrowej Bystra k. Pruszcza Gdańskiego rozpoczyna się budowa największego w Polsce magazynu energii o pojemności 27 MWh. Energa Wytwarzanie podpisała umowę na budowę hali, w której będzie zamontowany i eksploatowany hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej. Będzie to element prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych.

Budowa magazynu jest przełomowym w polskiej energetyce przedsięwzięciem realizowanym przez Grupę Energa (spółki Energa Wytwarzanie oraz Energa Operator), Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Hitachi w ramach wspólnego projektu „Smart Grid Demonstration Project in Poland”. Celem przedsięwzięcia jest budowa demonstracyjnego systemu ochrony sieci elektrycznej, który docelowo umożliwi odpowiednie zarządzanie dużą liczbą farm wiatrowych. Służyć temu będzie system automatyki SPS (Special Protection Scheme) oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS), zlokalizowany przy farmie wiatrowej Bystra, należącej do Grupy Energa.

Polsko-japońskie partnerstwo w tym projekcie to efekt współpracy zainicjowanej jeszcze w 2014 roku przez japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i Ministerstwo Gospodarki. Wówczas podpisano list intencyjny o realizacji w Polsce projektu rozwojowo-badawczego w obszarze inteligentnych sieci przesyłowych. Jako optymalne miejsce na zlokalizowanie magazynu energii – kluczowego elementu całego projektu – wskazano farmę wiatrową Bystra. W 2017 roku została zawarta umowy między Grupą Energa (spółki: Energa Wytwarzanie oraz Energa Operator), Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) oraz Hitachi (Hitachi Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd.) na realizację Projektu „Smart Grid Demonstration Project in Poland”, którego kluczowym elementem jest budowa magazynu energii.

W październiku br. Energa Wytwarzanie uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę budynku magazynu. W przetargu wyłoniono wykonawcę budynku – Przedsiębiorstwo Budowlane PBI Niewczas, Patoka spółka jawna. 20 listopada 2018 r. podpisano umowę na realizację budowy budynku magazynu. Będzie on zlokalizowany przy farmie wiatrowej w Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego, blisko stacji elektroenergetycznej. Zgodnie z projektem hala magazynu będzie miała zabudowę parterową (powierzchnia ok. 1200 m2).Energa rozpoczyna budowę hybrydowego magazynu energii

Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Harmonogram projektu przewiduje uruchomienie magazynu w drugiej połowie 2019 r. Następnym etapem, po zakończeniu budowy, będzie roczny okres testów tej innowacyjnej technologii. Zostanie oceniona m.in. wydajność magazynu oraz możliwość zastosowania magazynowania energii na szerszą skalę.

Hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS) – o mocy 6 MW oraz pojemności 27 MWh – będzie się składał z dwóch zespołów baterii: litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych. Pozwoli on przede wszystkim na przetestowanie rozwiązań pozwalających na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania tego typu technologii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii.

– W wyniku partnerstwa doświadczonych liderów w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej powstanie inteligentny system zarządzania siecią, którego istotnym elementem jest magazyn energii w Bystrej. Te innowacyjne przedsięwzięcie wpisuje się w naszą strategię zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju i działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego spółki – mówi Barbara Alicja Klimiuk p.o. prezesa Zarządu Energa SA. – Grupa Energa inwestuje w nowe technologie. Mamy także doświadczenia w zakresie innowacyjnych rozwiązań w magazynowaniu energii. Nasza spółka Energa Operator zbudowała w okolicach Pucka na Pomorzu magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w kraju.Energa rozpoczyna budowę hybrydowego magazynu energii