Moonlit Games w drodze na NewConnect

GPW (1)

W połowie stycznia 2019 r. na giełdzie zadebiutuje Moonlit Games S.A., czołowe polskie studio gier specjalizujące się w tworzeniu gier na zlecenie oraz rozwijające własne produkcje. Wśród jego akcjonariuszy jest m.in. wiodący na rynku PlayWay S.A., notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Moonlit SA to polski gamingowy software house, zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji własnych gier przy wykorzystaniu autorskich, innowacyjnych technologii oraz zaawansowanej strategii wydawniczej. W ramach przeprowadzonej emisji Moonlit Games pozyskał 2 mln zł na rozwój działalności związanej z produkcją i wydawnictwem własnych gier. W tym celu Spółka wyemitowała do miliona akcji, które stanowią 20% wszystkich akcji Spółki. Za debiut producenta na rynku NewConnect odpowiada Dom Maklerski Navigator.

Wyniki finansowe Moonlit charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką. W 2017 r.  Spółka osiągnęła 699 tys. zł przychodu (o 68 proc. więcej rdr), 203 tys. zł EBITDA (wobec 50 tys. zł w 2016 r.) oraz 96 tys. zł zysku netto (wobec 21 tys. zł rok wcześniej). Firma zamierza kontynuować tempo wzrostu w związku z rozpoczęciem realizacji własnej produkcji – dzięki temu udział w przychodach ze sprzedaży gier może wzrosnąć kilkukrotnie.

Debiut na rynku NewConnect to ważny etap rozwoju Spółki. Po ogłoszeniu IPO inwestorzy bardzo szybko zainteresowali się naszym modelem biznesowym. Bardzo nas cieszy ich zaufanie oraz pozytywne przyjęcie opracowanej przez nas strategii rozwoju produkcji gier własnych. Niezależnie pracujemy też nad własną technologią oświetlenia dedykowaną do gier 2D – Angular Light. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2019 roku – mówi Piotr Gardeła, CEO/CFO Moonlit Games S.A..

Spółka zrealizowała 16 produkcji na zlecenie, a w ciągu najbliższych 4 lat zamierza wydać 6 produkcji własnych, w tym 5 gier oraz 1 technologię. Jednocześnie studio  kontynuuje pracę jako gamingowy software house – rozwijając obecnie Deadliest Catch: The Game – projekt produkowany dla Ultimate Games S.A., realizowany we współpracy z Discovery Channel, w którym spółka posiada udział w zyskach. Plany wydawnicze studia wynikają z wiedzy i doświadczenia zdobytego u boku uznanych wydawców, co powinno zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną. Technologia Angular Light została nagrodzona drugim miejscem w ogólnokrajowym konkursie GameINN. Strategicznym partnerem i wydawcą spółki jest Grupa PlayWay SA, która posiada 24,04% akcji Moonlit SA (po emisji).

Ostatnie lata dla rynku gier video upłynęły pod znakiem dynamicznego rozwoju, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według analityków firmy Newzoo, zajmującej się badaniem globalnego rynku gier, przychody branży w 2016 r. wyniosły 101,1 mld USD. Dla porównania, w 2015 r. było to odpowiednio 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego roku. Na koniec 2020 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 128,5 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o 6,2% r/r w latach 2016-2020.