Erbud wykonawcą budynku Promenady ZITA

CEO Magazyn Polska

Erbud wybuduje dla Vantage Development budynek Promenady ZITA za 70,2 mln zł

Promenady ZITA spółka zależna Vantage Development zawarła ze spółką Erbud umowę na wykonanie we Wrocławiu budynku biurowego Promenady ZITA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości.

Wartość umowy przekracza 70,2 mln zł. Umowa została zawarta na czas wykonania przez Erbud wszelkich zobowiązań z niej wynikających, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które powinno nastąpić po upływie 66 tygodni od dnia wydania nakazu rozpoczęcia robót.