Esaliens z 50 podmiotami PPK

0
Przemysław Gawlak z Esaliens TFI
Przemysław Gawlak z Esaliens TFI

Nasza propozycja PPK spotyka się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Już w pierwszym etapie zawarliśmy ponad 50 umów PPK z największymi firmami. Wśród nich są spółki o kapitale zagranicznym i krajowym – największa z nich zatrudnia obecnie ponad 10 tys. pracowników. Firmy przekonuje przede wszystkim kompleksowość wsparcia od Esaliens (dawniej Legg Mason), ponieważ pomyśleliśmy zarówno o odpowiednich narzędziach informatycznych, jak i o rozbudowanym pakiecie usług dodatkowych. Dla klientów ważne też jest, jaką politykę inwestycyjną będą realizować zarządzający funduszem zdefiniowanej daty. Nasze podejście do sposobu zarządzania aktywami – wypracowane w jednym z najstabilniejszych zespołów inwestycyjnych na polskim rynku – spotyka się z zainteresowaniem i aprobatą.

Szereg obowiązków natury administracyjnej, finansowej i komunikacyjnej, jakie ustawa o PPK nakłada na pracodawcę, każe zwrócić również szczególną uwagę na „client service” i kompetencje zespołu do obsługi. Okazuje się, że powyższe cechy także mogą stanowić istotną przewagę w przypadku firmy zarządzającej. Wyzwania obsługowe wiążące się z PPK wymagają bowiem nie tylko umiejętności precyzyjnej identyfikacji potrzeb, lecz również potwierdzonego know-how i dużej biegłości w zakresie zarządzania procesem dostarczania adekwatnych rozwiązań.

Szczególnie widać to zapotrzebowanie w przypadku dużych firm, które jako pierwsze muszą wprowadzić PPK. Co innego obsługiwać sprawnie pod względem finansowym, administracyjnym i komunikacyjnym grupę dziesięciu osób, a co innego złożoną korporacyjną strukturę, działającą w wielu regionach Polski i zatrudniającą tysiące lub dziesiątki tysięcy pracowników. Wymaga to specjalnego przygotowania organizacyjnego, informatycznego, prawnego, ale też oswojenia ze skalą klienta i doświadczenia we wdrażaniu programów emerytalnych w dużych firmach liczonego w wypracowanych wewnętrznych procedurach oraz przebytych setkach rozmów z załogą lub przedstawicielami związków zawodowych. Esaliens TFI ma tę przewagę, że jako pierwszy wprowadzał w Polsce, dwie dekady temu, Pracownicze Plany Emerytalne – uważane przez ekspertów za protoplastę PPK. To praktyczne doświadczenie pokazało jaki poziom wsparcia jest konieczny do sprawnego przeprowadzenia złożonego procesu wdrażania planu emerytalnego w firmach, które należą do największych krajowych pracodawców.