Eurocash ma zgodę UOKiK na kupno11 hurtowni tytoniowych Kolportera

Eurocash

UOKiK poinformował, że KDWT, spółka należąca do Eurocash będzie mogła nabyć 11 hurtowni tytoniowych Kolportera. Zgoda na transakcję została wydana pod warunkiem rezygnacji z przejęcia jednej z placówek, znajdującej się w Sosnowcu.

– Ponieważ na pozostałych rynkach nie dojdzie do ograniczenia konkurencji Urząd zgodził się na transakcje pod warunkiem, że nie zostanie nią objęta hurtownia Kolportera w Sosnowcu – mówi Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wiceprezes UOKiK.

KDWT jest właścicielem 163 hurtowni, należy do grupy kapitałowej Eurocash. Przejmowana spółka – Service FMCG, została utworzona na potrzeby transakcji. Wniesiona zostanie do niej cześć przedsiębiorstwa Kolporter, w postaci 11 hurtowni.

Jak podkreśla w komunikacie Eurocash nabycie kontroli przez KDWT nad Service FMCG stanowi kolejny element strategii rozwoju Grupy Eurocash oraz umożliwi rozwój Grupy w segmencie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów impulsowych, co powinno przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Grupy Eurocash i do zwiększenia jej przychodów. Przychody ze sprzedaży Service FMCG w 2013 r. wyniosły ok 2 mld zł.