Eurohold ma za sobą udany rok, zakończony silnym czwartym kwartałem

Kiril Boshov, Prezes Zarządu Euroholdu
Kiril Boshov, Prezes Zarządu Euroholdu
  • W 2022 r. przychody grupy Eurohold wzrosły o ok. 77% r/r i osiągnęły 3,2 mld euro. EBITDA zwiększyła się o 52% do prawie 146 mln euro.
  • Segment energetyczny reprezentowany przez markę Electrohold miał największy udział
    w wynikach grupy za rok 2022. Przychody z tego tytułu potroiły się, osiągając 1,83 mld euro.
  • Składka zebrana przez Euroins Insurance Group, linię ubezpieczeniową Euroholdu, wzrosła o 24% r/r i wyniosła 854 mln euro. Od 2018 roku ubezpieczenia Euroins są dostępne także na polskim rynku.

Eurohold Bulgaria AD, wiodąca grupa energetyczna i finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, zakończyła 2022 rok udanym czwartym kwartałem, który umocnił wcześniej wypracowane przez nią bardzo dobre wyniki. Holding zaraportował 3,2 mld euro przychodów, czyli o 77% więcej niż w 2021 roku. Jego EBITDA zwiększyła się o ok. 52% do ok. 146 mln euro.  W skali roku zysk netto Euroholdu zwiększył się o 8,8% i wyniósł 34,9 mln euro. Opublikowany raport jest pierwszym, w którym Eurohold w pełni konsoliduje w skali całego roku wyniki spółek energetycznych, przejętych w 2021 roku od czeskiej grupy CEZ.

Największy udział w wynikach za 2022 r. miał segment energetyczny, reprezentowany przez markę Electrohold. Przyniósł grupie ponad połowę całkowitych przychodów i znacząco wpłynął na poprawę jej rentowności.

Segment ubezpieczeniowy, za który w grupie odpowiada Euroins Insurance Group AD (EIG), kontynuował konsekwentny wzrost wyników. Składka przypisana brutto EIG wzrosła o 24% w porównaniu z 2021 rokiem i osiągnęła 854 mln euro. W tym wzroście sprzedaży partycypowały niemal wszystkie obszary biznesowe ubezpieczyciela. Euroins oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe w 12 państwach. Od 2018 roku są one również dostępne dla polskich klientów.

Pod koniec 2022 roku Euroins sprzedało swoje udziały w towarzystwach ubezpieczeniowych na Białorusi i w Rosji, koncentrując się na rozwoju biznesu w pozostałych państwach w regionie: Gruzji i Ukrainie. Euroins posiada w Ukrainie dwa podmioty, który dostosowały swoją działalność do warunków wojennych i kontynuują ją pomimo toczącego się już od ponad roku konfliktu zbrojnego.

– Mamy za sobą rok pełen wyzwań, z których część była trudna wcześniej do wyobrażenia. Dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, jak poradziliśmy sobie z sytuacją oraz ze wzrostem naszych wyników w dwóch głównych obszarach biznesowych: energetycznym i ubezpieczeniowym. Sektor energetyczny mierzył się w 2022 roku z ogromnymi wyzwaniami, lecz udało nam się wykorzystać pojawiające się szanse.  To sprawia, że spodziewam się dobrych wyników również w tym roku.

W segmencie ubezpieczeniowym utrzymaliśmy działalność naszych dwóch ukraińskich towarzystw i najlepiej jak mogliśmy zatroszczyliśmy się o naszych pracowników. Wszystkie podmioty ubezpieczeniowe wchodzące w skład grupy są dobrze dokapitalizowane. Dotyczy to również rynku rumuńskiego, gdzie podjęliśmy dodatkowe działania mające na celu zapewnienie jeszcze lepszej stabilności finansowej. Inwestując w ostatnich latach przez akwizycje i podnoszenie kapitałów ponad 200 mln euro w Euroins Romania, a także dzięki wsparciu, jakiego udzieliliśmy spółce w ostatnim, trudnym dla rumuńskiego rynku ubezpieczeniowego okresie, potwierdzamy nasze zaangażowanie w rozwój firmy oraz obsługę milionów naszych rumuńskich klientów mówi Kiril Boshov, Prezes Zarządu Euroholdu.