Europejska Rada ds. Innowacji: milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

0

Nowa inicjatywa  Komisji Europejskiej – Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W sumie w latach 2018-2020 europejskie firmy mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. 12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w 2017 roku. Celem tej inicjatywy jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw (dużych małych i średnich) oraz naukowców w realizowaniu przez nich nowatorskich pomysłów na skalę międzynarodową. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1 000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, EIC będzie istotnym elementem nowego programu ramowego w kolejnej perspektywie budżetowej, tj. po 2020 roku.

-– Budowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymaga nowego spojrzenia na relacje pomiędzy nauką i biznesem. Instrumenty, które oferuje w tym zakresie Unia Europejska, stanowią szansę na dokonanie przez firmy oraz placówki naukowe i badawczo-rozwojowe swoistego skoku technologicznego. Innowacyjna gospodarka oparta  na wiedzy, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte na myśli oraz kreatywności polskich innowatorów to cel, do którego dążymy. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych dwóch lat czeka nas prawdziwa eksplozja innowacyjności. Polscy przedsiębiorcy oraz naukowcy są gotowi na wyzwania przyszłości, ale jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mam nadzieję, że dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy na badania i rozwój już wkrótce uda im się przyszłość wyprzedzić. I szczerze im tego życzę – podkreśla Jarosław Gowin, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj również:  Tylko co trzecia firma budowlana z optymizmem patrzy w przyszłość. Sytuacja branży będzie uzależniona od wzrostu gospodarczego i dostępu do pracowników

12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tej tematyce. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), a zaproszene do udziału zostały polskie  jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.