Europejska Rada ds. Innowacji: milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

0
Jarosław Gowin
Jarosław Gowin

Nowa inicjatywa  Komisji Europejskiej – Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W sumie w latach 2018-2020 europejskie firmy mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. 12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w 2017 roku. Celem tej inicjatywy jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw (dużych małych i średnich) oraz naukowców w realizowaniu przez nich nowatorskich pomysłów na skalę międzynarodową. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1 000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, EIC będzie istotnym elementem nowego programu ramowego w kolejnej perspektywie budżetowej, tj. po 2020 roku.

-– Budowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymaga nowego spojrzenia na relacje pomiędzy nauką i biznesem. Instrumenty, które oferuje w tym zakresie Unia Europejska, stanowią szansę na dokonanie przez firmy oraz placówki naukowe i badawczo-rozwojowe swoistego skoku technologicznego. Innowacyjna gospodarka oparta  na wiedzy, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte na myśli oraz kreatywności polskich innowatorów to cel, do którego dążymy. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych dwóch lat czeka nas prawdziwa eksplozja innowacyjności. Polscy przedsiębiorcy oraz naukowcy są gotowi na wyzwania przyszłości, ale jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mam nadzieję, że dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy na badania i rozwój już wkrótce uda im się przyszłość wyprzedzić. I szczerze im tego życzę – podkreśla Jarosław Gowin, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tej tematyce. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), a zaproszene do udziału zostały polskie  jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.

–  Konferencja, którą 12 kwietnia organizujemy w Warszawie, będzie platformą umożliwiającą transfer wiedzy na temat możliwości pozyskiwania przez polskie podmioty funduszy na badania i rozwój w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Będzie to również okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami firm i jednostek naukowych, którym już udało się pozyskać środki na realizację innowacyjnych projektów. Do końca bieżącej perspektywy budżetowej pozostały niespełna  dwa lata, dlatego szczególnie nam zależy, aby polskie podmioty, w których drzemie ogromny potencjał, zdobyły jak najwięcej pieniędzy na innowacje i tym samym budowały konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora KPK.

Do tej pory polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały granty o łącznej wartości przekraczającej 291,8 mln euro. Tymczasem ogółem podmioty biorące udział w Horyzoncie 2020 zdobyły ponad 30,6 mld euro.

Oznacza to, że kwota grantów, jakie łącznie zdobyły polskie podmioty, stanowi nieco ponad 1 procent funduszy do tej pory alokowanych z programu Horyzont 2020. Co interesujące, z naszych statystyk wynika, że po unijne pieniądze na badania i rozwój chętniej sięgają firmy małe i średnie. Polska jednak nie jest wyjątkiem, ponieważ podobnie wyglądają wyniki 13 państw, które do Unii Europejskiej wstępowały  od 2004 r. Dlatego dążymy do aktywizacji środowisk polskiego biznesu i nauki. Wiemy, jak skutecznie aplikować o granty na badania i rozwój i chcemy ten know-how przekazać przedsiębiorcom i naukowcom. Z drugiej strony należy pamiętać, że mamy też w Polsce prawdziwe perełki, czyli przedsiębiorstwa, które skutecznie pozyskują granty z programu Horyzont 2020 i dzięki tym pieniądzom budują swoje przewagi konkurencyjne na rynkach polskim i zagranicznym. 12 kwietnia, podczas konferencji przedstawimy kilka historii sukcesu takich podmiotów – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Wśród dużych firm, które przodują w pozyskiwaniu funduszy z Programu Ramowego Horyzont 2020, są zarówno firmy Skarbu Państwa, jak i firmy prywatne. Najwięcej pieniędzy na badania i rozwój do tej pory pozyskała Selena Labs Sp. z o.o. – łączna wartość przyznanych jej grantów przekroczyła 4 mln euro. Z kolei Crist Offshore Sp. z o.o. uzyskała finansowanie przekraczające kwotę 2,4mln euro. Ponad 1,4 mln euro na innowacje z programu Horyzont 2020 otrzymała KGHM Polska Miedź SA. Niewiele mniej, bo ponad 1,3 mln euro, uzyskała Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA. Z kolei ponad 1,2 mln euro na realizację innowacyjnych pomysłów zdobył Mostostal Warszawa S.A.

Ze statystyk KPK wynika również, że dużą skutecznością w pozyskiwaniu grantów na innowacje z programu Horyzont 2020 charakteryzują się małe i średnie firmy. Granty w wysokości przekraczające kwotę 1 mln euro pozyskało 14 takich podmiotów. SDS Optic Sp. z o.o. pozyskała prawie 4 mln euro na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Z kolei Synektik S.A. zdobyła grant o wartości ponad 3,6 mln euro. Po ponad 2 mln euro pozyskały ITTI Sp. z o.o. i Vigo System SA.

Cieszy nas dobra współpraca pomiędzy środowiskami naukowymi a sektorem małych i średnich firm. Jednak naszym celem jest, aby podobne sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację projektów badawczo-rozwojowych osiągało więcej polskich firm. Uczestnicy konferencji, którą organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy, będą mogli szczegółowo zapoznać się z zasadami działania poszczególnych instrumentów finansowania dostępnych w ramach programu Horyzont 2020. Przedstawimy przykłady dobrych praktyk i opowiemy o tym, jak skutecznie aplikować – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Organizowana przez KPK konferencja dotycząca finansowania projektów badawczo-rozwojowych przez Europejską Radę ds. Innowacji ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 odbędzie się 12 kwietnia w Centrum Kreatywności „Targowa” w Warszawie (ul. Targowa 56). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Głos zabiorą również reprezentanci przemysłu m.in. KGHM Polska Miedź SA, Grupy AZOTY SA, a także przedstawiciele biznesu prywatnego oraz innych instytucji publicznych, zaangażowanych w budowanie innowacyjności polskiej gospodarki. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).

Partnerami merytorycznymi konferencji poświęconej finansowaniu przez Europejską Radę ds. Innowacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konferencja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.