Europejskie Forum Nowych Idei – trzy dni burzy mózgów dla lepszej Europy

0
„Europa bezpieczna i konkurencyjna – realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu” – to temat przewodni tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), które odbędzie się w dniach 1-3 października w Sopocie. Ponad 1000 czołowych przedstawicieli świata biznesu, polityków, ludzi nauki i środowisk kulturalnych, z Polski i ze świata, analizować będzie największe wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć Unii Europejskiej w najbliższych latach. Spotkanie organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot, instytucjami oraz partnerami biznesowymi.

EFNI na dobre zagościło już na mapie najciekawszych konferencji biznesowych w Europie. Tegoroczne Forum odbywać się będzie w momencie wyjątkowym. Zmiany układu sił w Parlamencie Europejskim, zaogniający się konflikt na wschodzie Europy, rozbieżności w istotnych dla przyszłości projektu europejskiego politykach państw członkowskich stawiają przed Unią nowe wyzwania. W 10. rocznicę obecności Polski w UE chcemy pokazać, że jeśli chodzi o kierunki rozwoju projektu europejskiego, liderzy polskiego biznesu mówią jednym głosem z liderami państwa i jednoznacznie opowiadają się za postępem integracji – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.Każda edycja EFNI przynosi nowe wnioski i pomysły na ożywienie procesu integracji, będące efektem wielogodzinnych debat liderów biznesu i ekspertów. Zebrane w formie Rekomendacji przekazywane są następnie władzom Unii Europejskiej, często wyprzedzając pomysły i projekty zgłaszane w Brukseli. Ponieważ tegoroczne EFNI zbiega się z początkiem kadencji nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej organizatorzy Forum przygotują również listę postulatów europejskiego biznesu do nowych władz UE. Będą one dotyczyć zarówno kwestii gospodarczych, jak i przyszłości integracji europejskiej.

Program EFNI 2014

Program tegorocznego EFNI obejmuje kilkadziesiąt debat, sesji i dyskusji panelowych.
Będziemy dyskutować o przyszłości Europy i jej gospodarki, o tym jak sprawić, by nasz kontynent nie stracił swojego cywilizacyjnego dorobku i był w stanie zapewnić Europejczykom godne i bezpieczne życie – mówi Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan i dyrektor EFNI.

Czytaj również:  PKN ORLEN oraz PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce

Główną oś programu Forum stanowić będą trzy sesje plenarne, współorganizowane z partnerami strategicznymi Forum. Pierwsza z nich nosi tytuł: „Władza pieniądza – współczesne zagrożenie dla wolności”. W świecie, w którym 85 osób jest właścicielami połowy ziemskiego bogactwa, powraca pytanie o punkt równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą, a równością społeczną. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi może stać się źródłem buntów dużych grup społecznych. Erozja klasy średniej w państwach demokratycznych, czy drastyczne nierówności w krajach zdominowanych przez oligarchów, każą zastanowić się nad skutecznością lekarstw na kryzys i rolą państwa w pokryzysowym świecie – tak zapowiada ją Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A., partnera strategicznego EFNI.