Eurotel rośnie dzięki Play i Apple, solidne podstawy do poprawy wyniku rocznego

0

Grupa Eurotel, obsługująca sieć ponad 250 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile, Play i nc+, zaprezentowała swoje wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku. Przychody skonsolidowane Grupy Eurotel za ten okres wyniosły ponad 144 mln zł, wobec 65 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w I półroczu br. 4,2 mln zł, wobec 1,2 mln zł rok wcześniej.

Wyniki Eurotel SA również wykazały istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody spółki wyniosły w I półroczu br. 111,767 mln zł wobec 35,477 mln zł w I półroczu ubiegłego roku. Zysk netto Eurotel SA wyniósł w I półroczu br. 4,708 mln  zł wobec 3,247 mln zł w I półroczu 2014 roku. Największy wpływ na tę zmianę miał rozwój projektu iDream i zwiększenie sprzedaży produktów Apple w wielu kanałach (salony, biznes, internet).

Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA

Na tak dobre rezultaty Eurotela złożyło się kilka czynników, a przede wszystkim stabilna sprzedaż praktycznie we wszystkich segmentach, przez co osiągnięty wynik II kwartału jest prawie powtórzeniem wyniku z I kwartału – mówi Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA – Największe znaczenie miała sprzedaż w ramach projektu iDream związana z produktami Apple.

Przychody skonsolidowane Grupy Eurotel za I półrocze 2015 r. wzrosły ponaddwukrotnie – wyniosły 144,606 mln zł, wobec 65,081 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś 4,226 mln zł, w porównaniu z  1,255 mln zł w I półroczu 2014 r.

Wyniki spółki zależnej współpracującej z operatorem PLAY znacząco przyczyniły się do wzrostu całościowego wyniku Grupy za I półrocze. Poprawa wyniku wynikała ze wzrostów sprzedaży jakie wykazuje ten operator oraz z realizacji nałożonych celów, dzięki czemu uzyskano dodatkowe bonusy.

– Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty, które w niektórych kategoriach są w I półroczu lepsze niż za cały ubiegły rok, daje to solidne podstawy do założenia, że wyniki uzyskane  w 2014 roku zostaną w tym roku znacznie poprawione. Należy tu również pamiętać o tradycyjnie zwiększonej sprzedaży w drugiej połowie roku oraz o nowych produktach wprowadzanych przez Apple tradycyjnie pod koniec roku, co zawsze jest impulsem do wzmożonej sprzedaży – dodaje Tomasz Basiński.

Czytaj również:  Czy usługi współdzielone zdominują rynek

Salony iDream to salony o statusie Apple Premium Reseller (APR) – lokalizowane są zwykle w prestiżowych centrach handlowych lub w najbardziej atrakcyjnych miejscach miast. Ich powierzchnia – ponad 100 m2 – pozwala na pełną ekspozycję produktów Apple, swobodne poruszanie się wewnątrz i dostęp do pełnej oferty towarowej, jak również możliwość bezpośredniego testowania działania każdego z produktów. Salony APR zapewniają również dostęp do najświeższych produktów – premier produktowych, nocnych sprzedaży etc. Pierwszy salon iDream powstał w ub.r. w Bydgoszczy. Po uruchomieniu kolejnych salonów oraz po przejęciu konkurencyjnej sieci iTerra i jej rebrandingu, sieć iDream liczy sobie już osiem salonów, umiejscowionych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kilecach, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu.