Exact Systems S.A. potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na GPW

0

Exact Systems S.A. („Exact Systems”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Exact Systems”), lider branży kontroli jakości części i samochodów produkowanych w Polsce oraz jedna z największych firm w branży w Europie, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji Spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia Oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), z uwzględnieniem ewentualnych aneksów lub komunikatów aktualizujących wymaganych przepisami polskiego prawa.

Komentarz Pawła Gosa, Prezesa Zarządu Exact Systems S.A.:

Jesteśmy numerem jeden w Polsce i jedną z największych firm w branży kontroli jakości produkcji motoryzacyjnej w Europie. Rozwijamy się dynamicznie w aktualnie obsługiwanych krajach. Najlepszym wyznacznikiem coraz większej skali działania jest wzrost liczby przepracowanych godzin w ramach świadczenia usług kontroli jakości. W 2016 r. nasi pracownicy przepracowali 9 mln godzin, co było wynikiem aż o 22% wyższym niż w roku poprzednim. Jednocześnie systematycznie rozszerzamy zasięg terytorialny prowadząc intensywną ekspansję na nowe rynki zagraniczne. W tym momencie poza Polską działamy już w dziesięciu krajach europejskich oraz na największym rynku motoryzacyjnym, jakim jest Państwo Środka. Ekspansja zagraniczna ma pozytywne odbicie w wynikach sprzedaży i finansowych – ponad 40% przychodów Grupy generują spółki zagraniczne. Jestem przekonany, że Spółka jest atrakcyjna dla inwestorów.

Komentarz Lesława Walaszczyka, Wiceprezesa Zarządu Exact Systems S.A.:

Działamy na perspektywicznym rynku TIC i jesteśmy bezpośrednio związani z branżą motoryzacyjną, jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiego i międzynarodowego przemysłu. Swoim zasięgiem Grupa Exact Systems obejmuje obecnie ponad 45% światowego rynku automotive. Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych i rynkowych w 2017 roku i kolejnych latach. Dlatego uważamy, że teraz jest właściwy moment na realizację kolejnego, ważnego kroku w rozwoju Grupy, czyli wprowadzenie akcji naszej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane pozyskanie kapitału pomoże w intensywnym rozwoju na aktualnie obsługiwanych rynkach oraz rozszerzaniu zasięgu terytorialnego poprzez przejęcia na nowych rynkach.

O planowanej ofercie publicznej

  • Spółka planuje przeprowadzenie Oferty w drugim kwartale 2017 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od sytuacji rynkowej.
  • Struktura Oferty zakłada emisję nowych akcji Spółki, jak i sprzedaż akcji istniejących. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.
  • Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu oraz oferującego będzie pełnić Dom Maklerski mBanku. Doradcą prawnym Spółki oraz akcjonariuszy sprzedających w związku z Ofertą jest kancelaria prawna GESSEL.
  • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.
Czytaj również:  Grupa Energa po I kwartale 2018 r.

O Grupie Exact Systems