Fabrity Holding: 17% wzrost przychodów, 12% wzrost EBITDA w Q1 2024

Tomasz Burczyński, prezes Fabrity Holding
Tomasz Burczyński, prezes Fabrity Holding

Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży usług technologicznej Grupy Fabrity Holding wzrosły w pierwszych trzech miesiącach br. o 17% rdr, a wynik EBITDA o 12% rdr pomimo wymagającego otoczenia w branży IT i niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN.

Zgodnie ze wstępnymi, szacunkowymi danymi finansowymi za okres styczeń-marzec 2024 roku, Grupa Fabrity Holding osiągnęła 18,9 mln zł przychodów ze sprzedaży usług, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. Wypracowany wynik EBITDA szacowany jest na 2,4 mln zł (+5% rdr), zysk operacyjny na 1,8 mln zł (+12% rdr), a zysk netto na 1,3 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do wartości sprzed roku.

– Pozytywnie oceniamy pierwszy kwartał br., szczególnie że podobnie jak cała branża doświadczaliśmy wymagających warunków rynkowych. Były one związane przede wszystkim z pogorszeniem koniunktury na rynku IT i wahaniami kursów walut z mocno widocznym trendem umocnienia złotego, co było niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia eksportera usług – wskazuje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za pierwszy kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 29 maja 2024 r.