Farma fotowoltaiczna jak zacząć taką inwestycję?

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna jak zacząć taką inwestycję? Farma fotowoltaiczna pozwala uzyskać energię elektryczną z odnawialnego źródła energii. Budowa takiej farmy nie jest wcale taka prosta ani tania, jednak możesz liczyć na dofinansowanie jej budowy.

Czym jest farma fotowoltaiczna? Jest to duża instalacja zamontowana na gruntach. Do jej założenia będziesz więc potrzebować sporej ilości wolnej przestrzeni, ale także dużego kapitału początkowego.

Oprócz tego, musisz spełnić wiele wymogów formalno-prawnych (pozwolenie na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, koncesję na wytwarzanie energii, raport oddziaływania na środowisko). Farmę fotowoltaiczną może założyć osoba prowadząca odpowiednią działalność gospodarczą – dodaje Tomasz Wykowski z serwisu ekohub.pl.

W jaki sposób działa farma fotowoltaiczna?

W takim przedsięwzięciu panele ustawione są na specjalnych konstrukcjach i są one podłączone ze sobą szeregowo i równolegle. Każdy moduł posiada ogniwa fotowoltaiczne wyprodukowane z materiału półprzewodnikowego. W nich zachodzi tak zwane zjawisko fotoelektryczne. Fotony światła słonecznego doprowadzają do ruchu elektronów w ogniwach, przez co powstaje napięcie elektryczne. W nich wytwarzany jest prąd stały, który następnie zamieniany jest w falowniku na prąd zmienny. Taka elektrownia fotowoltaiczna ma ustaloną moc produkowania energii elektrycznej przy pełnym nasłonecznieniu. Im więcej paneli ustawionych jest na farmie fotowoltaicznej, tym większa wytwarzana moc.

Farma fotowoltaiczna – od czego jak zacząć?

Jeśli chcesz założyć farmę fotowoltaiczną, musisz pamiętać o tym, że niezbędny ci będzie spory kapitał początkowy. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Oprócz tego czeka cię wiele wymogów formalnych, jakie musisz spełnić. Cały proces można podzielić na parę kroków.

Wybranie odpowiedniej lokalizacji

Na samym początku musisz wybrać jak najlepszą lokalizację dla swojej farmy fotowoltaicznej. Istotne jest przede wszystkim odpowiednie nasłonecznienie, aby móc wytwarzać sporą ilość energii. Miejsce, gdzie ma powstać farma, musi być więc pustą przestrzenią. Nic nie powinno zakłócać przepływu promieni słonecznych. Nie może być więc to teren narażony na duże zapylenie powietrza czy zacienienie. W naszym kraju nie ma tak dużego nasłonecznienia, jak na południu Europy. Właśnie dlatego jakość gruntu jest tak istotna, dzięki dobrej lokalizacji twój zysk z generowanej energii może być jak największy. Cała inwestycja okaże się wówczas opłacalna. Do takiego przedsięwzięcia powinno się posiadać minimum 2 ha gruntu, wtedy farma fotowoltaiczna będzie generowała ok. 1 MW energii.

Przygotowanie projektu

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu. Będzie on zawierał dokumentację obejmującą same urządzenia (panele, falowniki) wizualizację inwestycji oraz całkowity kosztorys. Taka dokumentacja pozwoli na podłączenie do sieci energetycznej i jest niezbędnym elementem. Potem w zakładzie energetycznych musisz jeszcze złożyć wniosek dotyczący warunków przyłączenia. Musisz także mieć tytuł prawny do gruntu. Teren, na którym powstanie farma fotowoltaiczna musi również spełniać pewne ustalone wymagania.

Zobacz też: https://ekohub.pl/inwerter-solarny

Złożenie wniosku o przyznanie promesy wydania koncesji

Na sam koniec musisz jeszcze złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie promesy wydania koncesji, uwzględniając potrzebne załączniki. Kiedy już wszelkie wymogi formalnie zostaną spełnione, będziesz mógł przystąpić do rozpoczęcia budowy swojej farmy fotowoltaicznej. Ten proces trochę potrwa, zanim wszystkie konstrukcje i panele zostaną zamontowane.

Dofinansowanie na farmę słoneczną

Na całe szczęście nie musisz sam ponosić wszelkich kosztów związanych z tą inwestycją, gdyż dostępne jest dofinansowanie. Istnieją różne formy wsparcia, wiele zależy od konkretnego województwa. Dofinansowanie można uzyskać między innymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

O czym należy pamiętać, aby farma przynosiła zyski?

Farma fotowoltaiczna powinna być przede wszystkim wydajna. Z tego względu najważniejsze jest wybranie odpowiedniego terenu, który nie będzie nawet w najmniejszym stopniu zacieniony. W Polsce nie istnieją rejony, gdzie instalacja nie byłaby w ogóle efektowna. Decydując się na taką inwestycję, wybierz jednak teren bez drzew i innych zacieniających obiektów, grunt nie powinien być również podmokły.

Farma fotowoltaiczna jest opłacalnym przedsięwzięciem, na które decyduje się coraz więcej inwestorów. Jej założenie wymaga trochę cierpliwości i załatwienia wielu spraw formalnych.

Więcej przeczytasz na stronie: https://ekohub.pl/farma-fotowoltaiczna